Mgr inż. Anna Musiał

Działania na wektorach

 • Politechnika Wrocławska
 • mgr inż. Anna Musiał
 • Fizyka
Pobrań: 329
Wyświetleń: 4536

...4. (*) Dane są dwa wektory a =3i + 4j oraz b = 6ˆ+ 16ˆj . Rozłożyć wektor b na składową równoległą do wektora a oraz do niego prostopadłą. 5. W punktach o współrzędnych (2,2) oraz ( 3,7) kartezjańskiego wkładu współrzędnych umieszczono po jednej cząstce. Wyznaczyć kąt jaki tworzą wekto...

Kinetyka

 • Politechnika Wrocławska
 • mgr inż. Anna Musiał
 • Fizyka
Pobrań: 329
Wyświetleń: 6244

...8.(*) W ruchu prostoliniowym zależność drogi przebytej przez ciało od czasu podana jest zależnością s = 3t2 + 2t. Oblicz prędkość ciała po przebyciu 16 m. 9. Wykres (patrz obok) przedstawia zależność od czasu prędkości biegacza po tzw. „falstarcie". Jaką drogę przebiegł on w ciąg...

Spadek swobodny. Rzuty: pionowy, poziomy, ukośny.

 • Politechnika Wrocławska
 • mgr inż. Anna Musiał
 • Fizyka
Pobrań: 259
Wyświetleń: 8022

...6. Z wysokości 45 m wyrzucono poziomo kamień nadając mu szybkość początkową 20 m/s. Kamień po pewnym czasie uderzył o chodnik. (a) Oblicz składowe wektora prędkości i szybkość kamienia po upływie 2 s. (b) Oblicz czas ruchu kamienia od momentu wyrzucenia do momentu uderzenia o chodnik. (c) ...

Dynamika I

 • Politechnika Wrocławska
 • mgr inż. Anna Musiał
 • Fizyka
Pobrań: 217
Wyświetleń: 5005

...1. Na gładkim stole położono dwa ciężarki o masach m1=250 g i m2=500 g połączono gumką. W pewnej chwili ciężarki te rozsunięto/ Lżejszy z nich zaczął poruszać się z przyspieszeniem o wartości a1=0,2 m/s2. Z jakim przyspieszeniem poruszał się drugi ciężarek? 2. (*) Na końcach nieważkiej nic...

Potrzebne wzory, fizyka

 • Politechnika Wrocławska
 • mgr inż. Anna Musiał
 • Fizyka
Pobrań: 896
Wyświetleń: 6335

  Ruch prostoliniowy (podano wartości) Grawitacja s ∆ 2m mNm 1 2 1 − 1 Prędkość średnia  v = Wartość siły grawitacji F = G ;G = 6.67 ⋅   10g 2 2t ∆  Rkgv ∆F Natężenie pola Fg Przyspieszenie średnie a =a = γ =   grawitacyjnego t ∆ ;     m...