Mgr inż. Aleksandra Łapko

Analiza ABC strumienia towarów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Aleksandra Łapko
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2184

ANALIZA ABC STRUMIENIA TOWARÓW W pierwszym etapie należy dokonać obliczenia kosztów materiałowych zapotrzebowanych dóbr na podstawie niezbędnych ilości i cen jednostkowych, a następnie je uszeregować. MATERIAŁ ZUŻYCIE ILOŚCIOWE CENA [ $ ] ZUŻYCIE WARTOŚCIOWE KOLEJNOŚĆ 1 2 0,15 3000,00 6 2 7500 0,90...

Analiza ABC

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Aleksandra Łapko
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2450

Analiza ABC jest jednym z narzędzi służących podziałowi - klasyfikacji na grupy, wobec których należy stosować odmienne polityki odnawiania zapasów. Analiza ABC polega na wyodrębnieniu z rozpatrywanego zbioru materiałów lub towarów trzech grup (A, B, C) mających określone udziały - zazwyczaj jest t...

Korzyści z wdrożenia systemu JIT

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Aleksandra Łapko
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1176

Korzyści z wdrożenia systemu JIT: Dostawca i odbiorca Odbiorca Obniżenie zapasów sięgające nawet 90% Długookresowe korzystne kontrakty w dziedzinie zaopatrzenia Stabilizacja działalności Krótsze stabilne cykle realizacji zamówień Poprawa...

Magazynowanie - Przestrzeń magazynowa

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Aleksandra Łapko
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1218

Magazynowanie Magazynowanie jest to zespół czynności związanych z: -przyjmowaniem -przemieszczaniem -składowaniem -kompletacją -ewidencją i wydawaniem dóbr materialnych Pod względem funkcjonalno - organizacyjnym przestrzeń magazynową dzielimy na: - strefę przyjęć (rozładunek, kontrola ilościowa i j...

Metody sterowania zapasami w przedsiębiorstwie informacji

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Aleksandra Łapko
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1582

Metody sterowania zapasami w przedsiębiorstwie informacji Logistyka jest terminem opisującym proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu...

Outsourcing - korzyści i problemy

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Aleksandra Łapko
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1071

Outsourcing - jest to strategia zarządzania polegająca na zleceniu realizacji głównych funkcji przedsiębiorstwa, nie będących jednak jego funkcjami podstawowymi, wyspecjalizowanym sprawnym usługodawcom. Główne korzyści outsourcingu: -zwolnieni...

Rentowność

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Aleksandra Łapko
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1561

Czynniki wpływające na rentowność klientów: -koszty sprzedaży konkretnych produktów -prowizje -koszty rozmów telefonicznych w sprawie sprzedaży -czas zarządzania kluczowymi klientami -premie handlowe i specjalna zniżka -koszty przetwarzania zamówienia -koszty promocji -opakowania niestandardowe -ko...

Służba zaopatrzenia-zadania

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Aleksandra Łapko
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 238
Wyświetleń: 3612

Służbą zaopatrzenia w przedsiębiorstwie nazywa się zespół komórek organizacyjnych, którego zadaniem jest zaspokajanie potrzeb materiałowych przedsiębiorstwa. Do zadań służby zaopatrzenia należą: Ustalanie ilości i wartości materiałów potrzebnych do wykonywania zadań gospodarczych, Organizowanie dos...

Działania logistyczne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Aleksandra Łapko
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1610

Działania logistyczne mogą obejmować (choć nie muszę się do nich ograniczać): obsługę klient, prognozowanie popytu, przepływ informacji, kontrolę zapasów, czynności manipulacyjne, realizowanie zamówień, czynności reperacyjne i zaopatrywanie w części, lokalizację

Logistyczna obsługa klienta - definicja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Aleksandra Łapko
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1442

Logistyczna obsługa klienta Jakie firmy: -rozwijają się o 8% szybciej -oferują swoje produkty po cenach wyższych o 7% - osiągają do dwunastu razy wyższą rentowność w stosunku do swoich konkurentów Logistyczna obsługa klienta - definicja System rozwiązań, zapewniający takie relacje między czasem zło...