Mgr Hanna Dolna

note /search

Umk wneiz psychologia

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Psychologia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3794

Wykłady z Psychologii prowadzone przez p. Hannę Dolną na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Toruniu. Wykłady prowadzone w ramach 30 godzin przez semestr. Podczas zajęć krótkie zadania, za które otrzymuje się punkty, których odpowiednia ilość zwalnia z pisania egzaminu :) Dokument porusza z...

Drogi kołowe-klasy

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Infrastruktura transportu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

DROGI KOŁOWE- KLASY: autostrady (oznaczane symbolem A) drogi ekspresowe- S drogi główne ruchu przyspieszonego GP drogi główne G drogi zbiorcze Z drogi lokalne L drogi dojazdowe D ...

Konstrukcja nawierzchni drogi kołowej

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Infrastruktura transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI KOLOWEJ NASYP: -warstwa ścieralna -warstwa wiążąca - górna warstwa podbudowy zasadniczej -dolna warstwa podbudowy zasadniczej -podbudowa pomocnicza -warstwa mrozochornna -warstwa ulepszonego podloza ...