Mgr Ewa Truszewska

note /search

Angielski słówka poziom A2

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Język angielski
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2716

Język angielski poziom A2 Wages - tygodniówka Subsidy - subwersja Grant - stypendium Deposit - zaliczka Rent - czynsz Net price - netto cena Gross price - brutto cena Pay rise - podwyżka Mean - wredny/skąpy Spices - przyprawy Confidential files - poufne akta External help - pomoc zewnę...

Słowniczek poziom A2 - 1-50

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Język angielski
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2072

1 an aplication formularz 2 abroad zagranica 3 account rachunek 4 accomodation zakwaterowanie 5 apartment mieszkanie 6 attend uczestniczyć 7 assistance pomoc 8 advisor doradca 9 agree on zgadzać się 10 arrangements ustalenia 11 adventure przygoda 12 advertising re...

Słowniczek poziom A2 - 51-100

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Język angielski
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1330

51 career zawód, kariera 52 cover polisa 53 competitive konkurencyjny 54 check-up kontrolować 55 create tworzyć 56 corporate korporacyjny 57 conference konferencja 58 common wspólny, powszechny 59 customer klient 60 childcare opieka dla dzieci 61 chain łańcuch, sieć ...

Słowniczek poziom A2

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Język angielski
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1561

151 hard working ciężko pracujący 152 honest uczciwy 153 helpful pomocny 154 high quality wysoka jakość 155 insurance scheme plan ubezpieczenia 156 incredibily niewiarygodnie 157 interest rate stopa procentowa 158 interest odsetki 159 insolvent niewypłacalny 160 instal...

Słowniczek poziom A2 - cz.2

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Język angielski
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1204

201 responsible odpowiedzialny 202 rise wzrost 203 relatively względnie, stosunkowo 204 refugees uchodźca, uciekinier 205 risk ryzyko 206 route sposób, droga 207 resources środki, zasoby 208 refunds zwrot 209 requirements wymogi ustawowe 210 safe bezpieczny 211 stock...

Słowniczek na literki R,S

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Język angielski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 896

Software systems - systemy oprogramowania Supplies - dostawy Spend - wydać Subject - przedmiot / temat Relocate - przenieść się Similar - podobny Straightforward - bez kombinowania / w prosty sposób Reference - odniesienie / nawiązanie Strange - dziwny Stay - zatrzymać się / pobyt Short...

Słowniczek na literki R,S - Software systems

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Język angielski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1106

Software systems - systemy oprogramowania Supplies - dostawy Spend - wydać Subject - przedmiot / temat Relocate - przenieść się Similar - podobny Straightforward - bez kombinowania / w prosty sposób Reference - odniesienie / nawiązanie Strange - dziwny Stay - zatrzymać się / pobyt Shortlis...

Financial vocabulary

 • Język angielski
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1617

Słówka dotyczą takich dziedzin jak: company law, bookkeeping, types of assets, depreciation, cach flow, financial statements, liquid metaphors, bankruptcy, auditing, annual general meetings, cost accouting, central banking, international trade, financial instruments i wiele innych. Company Law ...

Słowniczek poziom A2 - 101-150

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Język angielski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707

101 differentiate różnicować 102 dark ciemność 103 drought susza 104 debts zaległości 405 disposable do jednorazowego użytku 106 deadline ostateczny termin 107 decrease spadek 108 deal with dotyczyć czegoś 109 debtor dłużnik 110 discount rabat 111 extremely bardzo,...