Mgr Emilia Stola - strona 7

Zabezpieczenia kredytów

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

ZABEZPIECZENIA KREDYTÓW Działalności kredytowej banków towarzyszy ryzyko terminowego zwrotu udzielanych kredytów. Dlatego prawne zabezpieczenie zwrotności kredytu staje się ważnym elementem umowy kredytowej. Negocjacje między bankiem a kredytobiorcą, dotyczące warunków, na jakich może być udzielony...

Zadania i funkcje Narodowego Banku Polskiego

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567

Zadania i funkcje Narodowego Banku Polskiego 29 sierpnia 1997 roku Sejm RP uchwalił nową ustawę o Narodowym Banku Polskim oraz ustawę - Prawo Bankowe ( opublikowane w DZ.U. Nr 140, poz. 938 i 939). Obie te ustawy określają obecny kształt całego systemu bankowego oraz strukturę i zakres funkcji pols...

Pieniądz - zagadnienia

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 931

Pieniądz - jest to powszechnie akceptowany środek płatniczy, czyli środek wymiany. Pieniądz wywodzi się z towaru - więc jest to towar , za który kupujemy inny towar. Funkcje pieniądza: 1. Miernik wartości - pozwala na wyrażenie wartości towarów w pieniądzu. Pieniądz staje się jednostką rozrachunkow...

Zarządzanie ryzykiem bankowym

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 595

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BANKOWYM SPIS TREŚCI : Istota i rodzaje ryzyka Istota i rodzaje ryzyka Ryzyko -to prawdopodobieństwo poniesienia straty związane z podjęciem określonej decyzji gospodarczej. Ryzyko jest miarą niepewności dochodów, oczekiwanych w przyszłości jako efekt określonej inwestycji kapi...

Zasady funkcjonowania systemu bankowego w gospodarce rynkowej

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1071

Zasady funkcjonowania systemu bankowego w gospodarce rynkowej. Rodzaje banków. Zasada dwupoziomowości System bankowy w gospodarce rynkowej opiera się na zasadzie dwupoziomowości. Polega ona na tym, że na jednym poziomie jest Bank Centralny, na drugim jest sieć banków handlowych. W gospodarce centr...

Zjawisko trudnych kredytów i ich restrukturyzacja

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

Zjawisko „trudnych kredytów” i ich restrukturyzacja. Trudnym kredytem nazywamy kredyt, który nie jest obsługiwany w terminie. Jedną z metod zarządzania ryzykiem jest tworzenie rezerw cenowych odpowiednich dla równoważenia ryzyka. W tym celu bank dzieli portfel kredytowy na 4 klasy jakości: kredyt...

Znaczenie nadzoru bankowego

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 798

Znaczenie nadzoru bankowego Bankowość jest jedną z najstarszych dziedzin działalności człowieka, posiada głębokie korzenie historyczne oraz bogate doświadczenia w zakresie uwarunkowań instytucjonalnych. Geneza powstania banków sięga doby merkantylizmu (jest to polityka ekonomiczna prowadzona przez...

Finanse przedsiębiorstwa - analaliza finansowa

 • mgr Emilia Stola
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1792

1  ANALIZA FINANSOWA  1 Analiza wstępna  Analiza wstępna, zwana również bilansową, obejmuje analizę bilansu i wstępną analizę  rachunku wyników..  We wstępnej analizie bilansu bada się:    strukturę majątkową na podstawie wskaźników struktury aktywów,    strukturę kapitałową na podstawie wskaźników...

Dźwignia operacyjna i dźwignia finansowa

 • mgr Emilia Stola
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1554

MATERIAŁY EDUKACYJNE                                                                                         ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH          DEPARTAMENT KLIENTÓW  DETALICZNYCH  1        DŹWIGNIA OPERACYJNA   I

Pomoce na zajęcia

 • mgr Emilia Stola
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1645

  1  Pojęcia do przygotowania na zajęcia:   −  Zjawisko dźwigni   −  Dźwignia operacyjna  −  Efekt dźwigni operacyjnej         −  Dźwignia finansowa   −