Mgr Emilia Stola - strona 8

Struktura kapitału

 • mgr Emilia Stola
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1176

Podstawowe składniki kapitału Kapitał własny kapitał podstawowy zyski zatrzymane Kapitał obcy zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe Mierniki struktury kapitału zobowiązania ogółem aktywa ogółem zobowiązania dłu goterminowe aktywa ogółem zobowiązania długoterminowe kapit...

Rodzaje wskaźników analitycznych

 • mgr Emilia Stola
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1309

RODZAJE WSKAŹNIKÓW ANALITYCZNYCH Nazwa wskaźnika Metoda kalkulacji Treść wskaźnika Wskaźniki zyskowności zyskowność sprzedaży zysk netto/sprzedaż netto marża zysku na sprzedaży zyskowność ogółem majątku zysk netto/majątek ogółem (aktywa) efektywność wykorzystania majątku zyskowność kapitałów własny...

Ocena rentowności papierów wartościowych - zadania

 • mgr Emilia Stola
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1631

Zadania – ocena rentowności papierów wartościowych     1.  Inwestor nabył na przetargu 28 – dniowy bon NBP o nominale 10 mln za 9,8 mln zł i odsprzeda go po 11 dniach  przy rynkowej stopie dys...

Struktura aktywów banku komercyjnego

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

Struktura aktywów banku komercyjnego. Aktywa gotówka Środki pieniężne na rachunkach w innych bankach depozyty w innych bankach rezerwy obowiązkowe Krótkoterminowe papiery wartościowe bony skarbowe Portfel inwestycyjny akcje obligacje udziały Portfel kredytowy Rzeczowe składniki majątku trwa...

Finanse przedsiębiorstwa - wzory na kolokwium

 • mgr Emilia Stola
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 973
Wyświetleń: 2478

PAPIERY WARTOŚCIOWE BONY OBLIGACJE RYNEK PIERWOTNY RYNEK WTÓRNY CERTYFIKATY DEPOZYTOWE WEKSLE WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE PROCENT PROSTY PROCENT SKŁADANY ODSETKI Z GÓRY ODSETKI Z DOŁU OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH WSPÓŁCZYNNIKI PRODUKTYWNOŚCI W DNIACH W RAZACH ZARZĄDZANIE ZAPASAMI ŹRÓDŁ...

Ustawy o bankowości

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 973

Dz.U.97.140.939 1999-01-01 zm. Dz.U.98.162.1118 1999-01-12 zm. Dz.U.98.160.1063 1999-03-11 zm. Dz.U.99.11.95 1999-05-21 zm. Dz.U.99.40.399   USTAWA   z dnia 29 sierpnia 1997 r.   Prawo bankowe.   (Dz. U. z dnia 21 listopada 1997 r.)       Rozdział 1   Przepisy ogólne   Art. 1.  Ustaw...

Kredyt - Zdolność kredytowa

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 847

Firmy działające na rynku korzystają nie tylko ze środków własnych, lecz także, a może przede wszystkim ze środków obcych. Obok kredytu kupieckiego są to najczęściej kredyty bankowe. Kredyt to stosunek ekonomiczny polegający na tym, że jedna strona odstępuje drugiej stronie określone wartości w pie...

Aktywizacja sprzedaży jako element marketingu - Public Relations

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Aktywizacja sprzedaży jako element marketingu Cele i rodzaje aktywizacji sprzedaży Najbardziej dynamicznie rozwijającą się dziś częścią marketingu jest aktywizacja sprzedaży produktów. Zadaniem jej jest informowanie, przekonywanie i skłanianie nabywcy do kupna produktu oraz wspieranie procesów sp...

Analiza rynkowa

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

Celem pracy jest określenie pozycji konkurencyjnej banku na podstawie analizy SWOT, macierzy ADL oraz badania ankietowego. 1. Za pomocą tablicy krzyżowej określimy, które z wymienionych w kolumnie czynników mają decydujący wpływ na su...