Mgr Emilia Stola - strona 12

Controlling bankowy

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 161
Wyświetleń: 749

WSTĘP Controlling oznacza w istocie ponadfunkcyjny instrument zarządzania, który urzeczywistnia wszystkie funkcje zarządzania: planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania. Głównym celem controllingu w banku jest sterowanie obiegiem informacji niezbędnej do zarządzania wynikami finansowym...

Czynniki wpływające na rentowność banku - wynik finansowy

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 63
Wyświetleń: 532

Czynniki wpływające na rentowność banku Rentowność jest miarą efektywności rozumianą jako nadwyżka przychodów nad kosztami. Banki prowadzą gospodarkę finansową samodzielnie na podstawie planu finansowego. Nie znaczy to jednak, że mają one wyłączny wpływ na wysokość i rodzaje źródeł osiąganych przyc...

Dokumentacja kredytowa i jej weryfikacja - Wniosek kredytowy

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

Dokumentacja kredytowa i jej weryfikacja Aby uzyskać kredyt przyszły kredytobiorca musi wypełnić wniosek kredytowy i złożyć go w wybranym przez siebie banku wraz z informacjami (dokumentami) dodatkowymi. Wniosek kredytowy jest więc pisemnym wystąpieniem kredytobiorcy do banku o przyznanie kredytu ...

Dostosowanie systemu pieniężnego w Polsce do standardów europejwskich...

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Dostosowanie systemu pieniężnego w Polsce do standardów europejskich Przystosowanie polskiego systemu pieniężnego do integracji Polski z Unią Europejską jest zagadnieniem złożonym, które może być rozwiązywane tylko stopniowo, w podziale na pewne etapy działań. Wynika to przede wszystkim stąd, że sy...

Dystrybucja produktów bankowych - Dystrybucja produktów BRE Banku.

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW BANKOWYCH Ważnym elementem marketingu mix jest polityka dystrybucji usług bankowych. Produkty banków muszą być zaoferowane jego klientom zgodnie z ich potrzebami, czyli w odpowiedniej formie, miejscu i czasie. Ogólna funkcja bankowej polityki dystrybucyjnej polega na niwelowan...

Działalność kredytowa banku

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA BANKU Działalność kredytowa a działalność banku. Historia kredytu Podstawy prawne działalności banków Rynek kredytowy w Polsce Zróżnicowanie działalności bankowej Ryzyko kredytowe i formy jego ograniczania ryzyko płynności ryzyk o stopy procentowej

Fazy pieniądza w ujęciu historycznym - Funkcja oraz cechy pieniądza

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

Fazy pieniądza w ujęciu historycznym 1.Fazy pieniądza w ujęciu historycznym. 2.Obieg pieniężny, gotówkowy i bezgotówkowy. 3.Cechy charakterystyczne obiegu transakcyjnego i dochodowego. 4.Klasyfikacja przedmiotowa strumieni pieniężnych (zjawisk finansowych) a) przychody i wydatki realne b) przychody...

Finanse i bankowość - Organizacja bankowości w Polsce

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

BANKOWOŚĆ I FINANSE I. Organizacja bankowości w Polsce. II. Narodowy Bank Polski. Zadania NBP Organizacja NBP (organy NBP) III. Komisja Nadzoru Bankowego. IV. Fundusze własne NBP. V. Drugi szczebel bankowości - banki komercyjne. Czynności banków komercyjnych Grupy rodzajowe produktów kredytowy...

Finansowanie banku przez emisji papierów wartościowych

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399

Finansowanie banku przez emisję papierów wartościowych Emisję własnych papierów wartościowych zalicza się do operacji biernych. W ramach operacji biernych banki emitują własne akcje i obligacje a także inne papiery wartościowe, np. certy...