Mgr Elżbieta Barańska

note /search

Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego - ćwiczenia mgr Bar...

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
  • Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 4599

Jakie działania bank ma obowiązek podejmować w ramach systemu zarządzania ryzykiem? W ramach systemu zarządzania ryzykiem bank: 1) stosuje sformalizowane zasady służące określaniu wielkości podejmowanego ryzyka i zasady zarządzania ryzykiem, 2) stosuje sformalizowane procedury mające na cel...