Mgr Daria Motała - strona 10

Zagadnienia z zarządzania 3

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 651

1. Czym jest kierowanie ? Kierowanie , to proces planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania działalności członków organizacji oraz wykorzystania wszystkich innych jej zasobów dla osiągnięcia ustalonych celów. 2. Czym jest optymalizacja ? Optyma lizacja - proces poszukiwania najlepsz...

Zaliczenie z zarządzania pytania 2

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 119
Wyświetleń: 966

TESTY Z ZARZĄDZANIA W skład parametrów struktury org. nie wchodzi wymiar: formalizacji biurokracji centralizacji konfiguracji specjalizacji Rozpiętość kierowania to: rodzaj konfiguracji fonna zasięgu kierowania ogólna ilość podwładnych podporządkowana danemu kierownikowi odległość org....

Zaliczenie z zarządzania pytania 3

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 616

TESTY Z ZARZĄDZANIA 1. Stosunki organizacyjne to m.in. stosunki: należenia do różnych systemów dyferencjacji dywersyfikacji hierarchicznej zależności 2. Istnienie kanałów informacyjnych (komunikacji) w przedsiębiorstwie jest rezultatem: regulacji administracyjnych stosunków organizacyjnych ...

Zaliczenie z zarządzania pytania 4

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

1.Stosunki organizacyjne to m.in. stosunki: a / należenia do różnych systemów b / dyferencjacji c / dywersyfikacji d / hierarchicznej zależności 2.Istnienie kanałów informacyjnych (komunikacji) w przedsiębiorstwie jest rezultatem: a / regulacji administracyjnych b / stosunków organizacyjny...

Zarządzanie jako forma kierowania

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

Zarzdzanie jako forma kierowania Sterowanie STEROWANIE - najbardziej uniwersalne pojcie - …wszelkie celowe oddziaywanie jednego systemu na inny w celu otrzymania takich zmian przebiegu procesu zachodzcego w przedmiocie sterowania lub stanu sterowanego systemu w danej chwil, które uwaa si za podan...

Zarządzanie przez konflikt

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

Zarządzanie przez konflikt 1. Istota konfliktu Słowo „konflikt” pochodzi od łacińskiego conflictus, co oznacza „zderzenie”, jest również określane, jako: sprzeczność dążeń, niezgodność interesów, poglądów, antagonizm, kolizja, spór, zatarg. Konflikt powstaje najczęściej wtedy, gdy występuje ...

Decydowanie

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889

PODEJMOWANIE DECYZJI W ZARZĄDZANIU 1) Pojęcie decyzji Działalność człowieka w codziennym życiu polega na ciągłym dokonywaniu wyborów w sposób mniej lub bardziej uświadomiony. Zgodnie z teorią George P. Hubera możemy: -podejmować decyzję, -dokonywać wyboru, -rozwiązywać problem. Podejmowanie decyz...

Definicje z zarządzania 1

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 910

Badania rynku (market research) - to gromadzenie informacji o zjawiskach, czynnikach i procesach rynkowych, ich genezie, stanie aktualnym i tendencjach rozwojowych. Uwzględnia się w nich wszystkie elementy rynku, podaż, popyt, cenę. Controlling - to kierowanie, sterowanie, nadzorowanie. Podstawo...

Definicje z zarządzania 2

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

PODSTAWOWE DEFINICJE ZARZĄDZANIE , w prakseologii działanie polegające na spowodowaniu funkcjonowania rzecz y, organizacji lub osób podległych zarządzającemu zgodnie z wytyczonym przez niego c e lem . Istotą funkcji z. jest formułowanie celu działania, pozyskiwanie i

Definicje z zarządznia 3

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

SŁOWNIK A Analiza break-even - jest to analiza relacji między całkowitą wysokością sprzedaży i całkowitym jej kosztem, określająca rentowność na różnych poziomach wielkości produkcji i sprzedaży. Ma miejsce przy stosowaniu rachunku kosztów zmiennych. Pozwala wyznaczyć punkt zrównoważenia pełnych ...