Mgr Danuta Szczupak

Bezrobocie - Rynek pracy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1736

Bezrobocie 1.1 Rynek pracy - podstawowe pojęcia Bezrobocie jest wynikiem nierównowagi na rynku pracy, czyli sytuacji, kiedy popyt na pracę różni się od podaży pracy, czyli nieustannie ją przewyższa. Na początku zdefiniuje najważniejsze pojęcia związane z rynkiem pracy. Rynek pracy Pojęcie „rynek p...

Bezrobocie - patologie społeczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1631

WSTĘP Do naszych domów codziennie napływają wiadomości o rozbojach, włamaniach, kradzieżach i porachunkach z bronią w ręku, napadach na spokojnych ludzi. Często też słyszymy, że wzrasta spożycie alkoholu w społeczeństwie, które ubożeje. Czym wytłumaczyć gwałtowny wzrost prostytucji uprawianej prze...

Bezrobocie - definicja i rodzaje bezrobocia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 854
Wyświetleń: 1799

SPIS TREŚCI Str. Wstęp 3 Definicja bezrobocia 3 Rodzaje bezrobocia 3 Wysokość bezrobocia - statystyki 4 Bezrobocie w Polsce - ujęcie geograficzne 8 Bezrobocie a płeć 9 Bezrobocie a wiek 9 Bezrobocie a wykształcenie 10 Źródła bezrobocia 11 a) Bezrobocie długotrwałe 12 Bezrobocie problemem...

Bezrobocie i polityka zatrudnienia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3143

BEZROBOCIE I POLITYKA ZATRUDNIENIA Przedmiot i cele polityki zatrudnienia. Polityka zatrudnienia jest integralną częścią całokształtu polityki społeczno - ekonomicznej państwa. Dotyczy gospodarowania zasobami pracy. Łączy ona w sob...

Budżet państwa - podstawowe informacje

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3248

Budżet państwa składa się z dwóch części: budżet władz centralnych - finansuje: administracja państwowa; obrona narodowa; wymiar sprawiedliwości. budżet władz lokalnych - finansuje: ochrona porządku publicznego; oświata i kultura; ochrona zdrowia; gospodarka komunalna i mieszkalnictwo; ...

Budżet państwa - wiadomości ogólne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2870

Budżet państwa Budżet państwa jest zestawieniem planowanych lub przewidywanych dochodów i wydatków państwa. Sporządzany jest na okres jednego roku i zatwierdzany przez parlament w formie ustawy budżetowej, preliminarza, bądź prowizori...

Budżet i polityka ekonomiczna państwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 854

BUDŻET I POLITYKA EKONOMICZNA PAŃSTWA UDZIAŁ PAŃSTWA W GOSPODARCE gospodarka rynkowa gospodarka nakazowa gospodarka mieszana ROLA PAŃSTWA W GOSPODARCE MIESZANEJ państwo kształtuje porządek prawny , z którego wynikają prawa własności i funkcjonowania rynku państwo wytwarza lub finansuje wytwar...

Cykl koniunkturalny - pojęcie i rodzaje

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1862

CYKL KONIUNKTURALNY Pojęcie cyklu koniunkturalnego. Fazy cyklu. Cykl koniunkturalny - okresowe zmiany poziomu aktywności gospodarczej (wahania takich wielkości, jak: np. dochód narodowy, produkcja, konsumpcja, zatrudnienie, inwestycj...

Makroekonomia - cele i podstawowe pojęcia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1169

Cele makroekonomii Oceniając efekty działalności gospodarczej poszczególnych narodów często napotykamy takie oto pojęcia : produkt narodowy brutto (PNB ) , zatrudnienie , inflacja , bilans płatniczy . To one stanowią główne zadan...

Czynniki wzrostu dochodu narodowego - rozwój gospodarczy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1680

Czynniki wzrostu dochodu narodowego Wzrost dochodu narodowego oznacza, że w danej gospodarce dokonują się zmiany ilościowe polegające na wzroście podstawowych wielkości makroekonomicznych tj. produkcja, zatrudnienie, inwestycje, konsumpcja, rozmiary eksportu. Jeżeli takim zmianom ilościowym towarz...