Mgr Bartosz Wojciechowski

Propedeutyka Psychologii Sądowej - ćwiczenia 4

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • mgr Bartosz Wojciechowski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1617

Temat ćwiczeń brzmiał: Opiniowanie w sprawach cywilnych. W notatce opisane zostały takie zagadnienia jak: sprawy rodzinne, rozwody, wzory małżeństwa, poziomy przystosowania małżeńskiego, fazy pożycia małżeńskiego, dobro dziecka, ubezwłasnowolnienie, zdolność do pracy, ważność oświadczenia woli, ods...

Propedeutyka Psychologii Sądowej - ćwiczenia 2

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • mgr Bartosz Wojciechowski
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1813

Temat ćwiczeń brzmiał: Zeznania świadków. W notatce opisane zostały takie zagadnienia jak: podział zeznań świadków, podatność na sugestie, poczytalność, niepoczytalność, poczytalność ograniczona, hipoteza Undeutscha, kryteria treściowe,

Propedeutyka Psychologii Sądowej - ćwiczenia 3

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • mgr Bartosz Wojciechowski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1974

Temat ćwiczeń brzmiał: Opiniowanie w sprawach karnych. W notatce opisane zostały takie zagadnienia jak: profilowanie, profil psychologiczny, sporządzenie profilu psychologicznego ...