Mgr Bartosz Wojciechowski

note /search

Propedeutyka Psychologii Sądowej - ćwiczenia 4

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1631

Temat ćwiczeń brzmiał: Opiniowanie w sprawach cywilnych. W notatce opisane zostały takie zagadnienia jak: sprawy rodzinne, rozwody, wzory małżeństwa, poziomy przystosowania małżeńskiego, fazy pożycia małżeńskiego, dobro dziecka, ubezwłasnowolnienie, zdolność do pracy, ważność oświadczenia woli, ods...

Propedeutyka Psychologii Sądowej - ćwiczenia 2

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1841

Temat ćwiczeń brzmiał: Zeznania świadków. W notatce opisane zostały takie zagadnienia jak: podział zeznań świadków, podatność na sugestie, poczytalność, niepoczytalność, poczytalność ograniczona, hipoteza Undeutscha, kryteria treściowe,