Mgr Barbara Józefiak - strona 8

Istota zarządzania projektami - Projekty organizacyjne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

ISTOTA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Upowszechnienie się w ostatnich kilkudziesięciu latach podejścia do planowania prezentowanego przez znaczne grono amerykańskich teoretyków organizacji i zarządzania, w którym wyraźnie wyodrębnia się pl...

Kierowanie konfliktem w organizacji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 91
Wyświetleń: 826

Kie rowanie konfliktem w organizacji Istota konfliktu w organizacji jest przedmiotem intensywnych rozważań psychologów z powodu wielu różnych definicji i pojęć tego terminu. Z pośród wielu można przytoczyć ogólną definicję, że konflikt w organizacji oznacza spór dwóch lub więcej członków albo gr...

Kierowanie - przywódca

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 35
Wyświetleń: 959

KIEROWANIE Analiza pojęć : kierowanie , zarządzanie , kierownik , przywódca. Na funkcjonowanie każdej firmy , instytucji , organizacji czy państwa składają się niezmiennie dwa procesy : kierowania i zarządzania . Przeplatają się ze sobą , uzupełniają , a czasami wydają się pozostawać w sprzeczności...

Kompetencje menadżerskie i kultura organizacyjna - C. J. Constable

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812

      Kompetencje menedżerskie i kultura organizacyjna - wyniki badań     Jedną z cech charakterystycznych dla dzisiejszego biznesu jest zauważalna zgodność poglądów na temat wzrastających wymagań, które stoją przed menedżerami. Ogólnie uznaje się znaczenie stałego podnoszenia umiejętności w grupi...

Koncepcja rozwoju spółki - Spółka dystrybucyjna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

KONCEPCJA ROZWOJU SPÓŁKI NA PRZYKŁADZIE ODDZIAŁU ZAKŁADU GAZOWNICZEGO Misja Spółki Pragniemy dostarczać bezpieczną energię. Strategia Spółki Długookresowe cele podstawowe trwała, rosnąca obecność na rynku energii uzyskanie trwałej przewagi nad konkurentami zdobycie atrakcyjnych stałych odbio...

Kontrolowanie - Formy kontroli operacji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

KONTROLOWANIE Formy kontroli operacji Kontrola operacji może przybrać jedną z trzech form: Kontroli wstępnej Kontroli równoległej Kontroli końcowej Są one nastawione na różne fazy procesów transformacji stosowanych przez organizację. Kontrola wstępna , inaczej kontrola zasilania lub sterująca...

Kultura menadżerska

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1358

Kultura menadżerska WSTĘP Niniejsza praca zawiera podstawowe zasady zachowania się w świecie biznesu. Skorzystać z niej mogą wszystkie osoby, które chcą poznać tajniki dobrych obyczajów. Informacje i przykłady pomogą czytelnikom poznać sposoby przyjmowania gości, zachowania się przy stole, przy...

Kultura organizacji (2)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

KULTURA ORGANIZACJI W ciągu ostatnich piętnastu lat teoretycy organizacji wprowadzili pojęcie kultury organizacji, aby wyjaśnić znaczną część tego, co się dzieje w organizacjach. Dlaczego menadżerowie IBM noszą białe koszule? Dlaczego pracownicy Procter & Gamble piszą jedynie jednostronicowe ...

Kultura organizacji - czynniki zewnętrzne i wewnętrzne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1183

I POJĘCIE KULTURY ORGANIZACJI Kultura organizacji jest pojęciem, które na szerszą skalę weszło do Teorii Organizacji i Zarządzania w latach 80 i 90. Jest specyficznym sposobem funkcjonowania, opartym na wspólnocie wartości, praw (norm) i idei. Kultura organizacji reprezentuje wartości i idee, wspól...

Kultura - uczenia się w organizacjach

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

Kultura uczenia się Wstęp Otoczenie współczesnych organizacji charakteryzuje się zmiennością, nieprzewidywalnością, coraz większą niepewnością rezultatu podejmowanych decyzji gospodarczych oraz rosnącą zależnością podmiotów gospodarczych od siebie nawzajem. Zacierają się granice między krajami, g...