Mgr Barbara Józefiak - strona 7

Etyka w biznesie (2)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1071

Spis treści 1. Wprowadzenie Wprowa dzenie Czy tam, gdzie jest biznes, nie może być etyki, a tam, gdzie jest etyka, nie ma miejsca na biznes? Innym pytaniem, jakie często można w Polsce spotkać, jest pytanie: czy w okresie transformacji ekonomicznej nie należałoby niejako "zawiesić" norm...

Etyka w biznesie (3)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1435

Etyka w biznesie Etyka biznesu stała się w ciągu ostatnich dziesięciu, piętnastu lat samodzielną dyscypliną, żywo rozwijająca się na Zachodzie, szczególnie w USA. Powsta³y towarzystwa naukowe, np. American Society of Business Ethics, European Business Ethics Network. Tworzone są instytuty, wydawa...

Etyka w biznesie - Immanuel Kant

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 77
Wyświetleń: 903

ETYKA W BIZNESIE Przystępując do rozważania na temat etyki biznesu celowym wydaje się określenie przedmiotu etyki w ogóle. Termin „etyka” pojawił się po raz pierwszy w filozofii starogreckiej w VI wieku p.n.e. Użył go Arystoteles określając swe badania dotyczące życia i postępowania człowieka. Dł...

Ewolucja systemu zarządzania (2)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

EWOLUCJA TEORII ZARZĄDZANIA A Używali spisanych przepisów i regulacji w rządzeniu E Używali struktury organizacyjnej w celu komunikacji i kontroli B Używali praktyk zarządzania przy budowie piramid F Używali rozległej struktury organizacyjnej dla agencji rządowych i w dziedzinie sztuki C Używ...

Ewolucja systemu zarządzania - Kierunki w nauce zarządzania

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1001

1. Pionierzy nauki organizacji i zarządzania. Ślady zarządzania sięgają tysięcy lat wstecz. Już Egipcjanie stosowali przy budowie piramid planowanie, organizowanie i kontrolowanie. Aleksander Wielki wykorzystywał sztabową organizację w koordynacji działań kampanii wojennych. Cesarstwo Rzymskie posi...

Formalizacja - Zachowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

Formalizacja Formalizacja - zapis celów, budowy organizacji oraz reguł (zasad, metod, procedur) w niej obowiązujących; mechanizm koordynacji polegający na ograniczeniu dowolności zachowań jednostek i grup przez narzucenie im pisemnych norm uwarunkowań, przebiegu i rezultatów działania. Formalizacj...

Funkcjonowanie firmy w gospodarce rynkowej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

FUNKCJONOWANIE FIRMY W GOSPODARCE RYNKOWEJ NA PRZYKŁADZIE BROWARU W LEŻAJSKU SPIS TREŚCI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI RYNKOWEJ I JEJ GŁÓWNE ZAŁOŻENIA. PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE . Ogólna charakterystyka procesu przekształceń własnościowych w Polsce. Analiza procesu prywatyzacji browaru Leż...

Globalizacja - Wzrost gospodarczy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

Co to jest globalizacja? W ostatnim czasie obserwujemy pewne zmiany w ekonomii w skali globalnej. Widzimy, że firmy z różnych części świata pojawiają się w egzotycznych dla nich miejscach. Jednocześnie rozwój nowoczesnych technologii powoduj...

Grupy formalne i nieformalne - Środowisko pracy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1309

Jak wiadomo, uczestnicy organizacji nie poruszają się po własnych nie przecinających się orbitach. Są powiązani siecią wzajemnych zależności, tworzą grupy społeczne. Organizacja dzieli między nich różne zadania i funkcje, a jednocześnie dla realizowania tych zadań i funkcji łączy ich w mniejsze lub...

Innowacyjność- istota i rodzaje

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924

Istota i rodzaje innowacji Nowoczesna firma musi być organizacją twórczą. Powinna zatem reagować na działania konkurencji nowymi wyrobami, formami marketingu itp. Twórcza firma na zdolność do twórczości, tj. tworzenia nowych idei, czy pomysłów lub do nowego spojrzenia na znane już idee. „Twórczoś...