Mgr Barbara Józefiak - strona 6

Proces zarządzania i rozpiętość kierowania - Zasoby ludzkie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

PROCES ZARZĄDZANIA I ROZPIĘTOŚĆ KIEROWANIA ROZPIĘTOŚĆ KIEROWANIA. Rozpiętość kierowania decyduje o liczbie szcz e bli w strukturze, a więc decyduje o długości linii komunikacyjnej. W teorii struktur jest sformuł o wana teza, że im mn...

Zarządzanie - procesy inwestycyjne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

Charakterystyka procesów innowacyjnych. 1. Istota, pojęcie oraz cechy innowacji. Rozpatrując pojęcie innowacji nie sposób nie odnieść się do definicji przedstawionej przez J. A. Schumpetera. Jako pierwszy w początkach poprzed-niego stulecia wprowadził je do nauk ekonomicznych, a sprecyzował w 196...

Zarządzanie - projektowanie organizacji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

PROJEKTOWANIE ORGANIZACJI Przez większość naszego życia jesteśmy członkami rozmaitych organizacji- uczelni, drużyny sportowej, instytucji społecznej lub wyznaniowej, jednostki wojskowej albo przedsiębiorstwa. Niektóre organizacje , na p...

Restrukturyzacja operacyjna i organizacyjna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

Restrukturyzacja operacyjna i organizacyjna przedsiębiorstwa STRESZCZENIE Mianem „restrukturyzacja przedsiębiorstwa” nazywamy zmiany radykalne, będące odpowiedzią kierownictwa przedsiębiorstwa na poważne zmiany w jego otoczeniu i/lub w jego wnętrzu. Celem restrukturyzacji jest poprawa efektywnoś...

Rola konfliktu w interesach - Eskalacja konfliktu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1064

ROLA KONFLIKTU W INTERESACH Negocjacje prowadzimy tylko w sytuacjach konfliktowych. Konflikt jest zjawiskiem, z którym spotykamy się na co dzień, i nie da się go uniknąć. A kto próbuje mimo wszystko to czynić - przegrywa. Jego podłoża mogą być różne i nie zawsze można go rozwiązać przez negocjacje....

Rygoryzm a odpowiedzialność pracy - Relatywizm kulturowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

RYGORYZM A ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACY U progu XXI wieku trudno doszukiwać się ludzi, którzy nie byliby owładnięci manią pieniądza. To on determinuje nasze życie. To jego obecność lub brak decyduje o tym jak żyjemy. Większość społeczeństwa jest owładnięta manią posiadania chcemy mieć dużo, jak najwięce...

Doskonalenie struktury organizacyjnej - Przetwarzanie informacji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

1. Istota i przesłanki doskonalenia struktury organizacyjnej struktura organizacyjna - ogół powiązań między elementami jakiejś całości oraz elementami a całością. Każda całość może być rozpatrywana pod wieloma względami, z wielu punktów widzenia - wielowymiarowość analizy. Dla menadżera SO to podzi...

Działalność Mennicy SA

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

Struktura i działalność Spółki Mennica Państwowa S.A. Spis treści I. Informacje podstawowe 3 II. Organizacja9 III. Polityka personalna12 IV. Szkolenia i rozwój 17 V. Struk tura działalności marketingowej20 VI. Informacje dodatkowe i uwagi 2...

Działania zorganizowane i zasady zarządzania - Efekt działania zorgan...

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 175
Wyświetleń: 553

1. Pojęcie kierowania, zarządzania i organizacji. Kierowanie to sztuka pracowania poprzez innych ludzi, polegająca na wskazywaniu dróg oraz na kontroli działania podwładnego i pobudzająca ludzi do pracy. Jest do działanie zmierzające do spowodowania funkcjonowania innych rzeczy zgodne z celem tego,...

Etyczny wizerunek firm funkcjonujących na rynku polskim - Etyka zawodo...

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Etyczny wizerunek firm funkcjonujących na rynku polskim Przemiany społeczno-gospodarskie wpłynęły w ostatnich latach na funkcjonowanie polskich firm, przedsiębiorstw, organizacji. Przemiany te maja pozytywny i negatywny skutek. Przede wszystkim producenci w tych czasach zmuszeni są zabiegać o klien...