Mgr Barbara Józefiak - strona 5

Negocjacje indywidualne a negocjacje grupowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1575

Negocjacje indywidualne a negocjacje grupowe "Negocjacje stanowią proces w zasadzie dwustronnego (czasem trójstronnego) komunikowania się stron, których interesy są przynajmniej częściowo rozbieżne, w celu osiągnięcia porozumienia." Rola negocjacji we współczesnym świecie    W ostatnich...

Negocjacje w biznesie - manipulacja czasem

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 882

Manipulacja miejscem i czasem MANIPULACJA MIEJSCEM 1 CZASEM NEGOCJACJI 1) tworzenie warunków relaksowch : polega na zorganizowaniu negocjacji w komfortowych warunkach z możliwością relaksu i rozrywki - co ma na celu "zmiękczenie" negocjatorów strony przeciwnej i wzmożeniu w nich skłonnoś...

Obszary zmian i rodzaje restrukturyzacji przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1106

OBSZARY ZMIAN I RODZAJE RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW Rodzaje restrukturyzacji Restrukturyzacja to wedle jednego z możliwych ujęć - złożony agregat pojęciowy opisujący wszelkiego rodzaju zmiany strukturalne w przedsiębiorstwie, dokonywane na różnych etapach (fazach) cyklu życia przedsiębiorstw...

Zarządzanie - ocena kierowników

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Ocena kierowników we współczesnych przedsiębiorstwach Metoda badań własnych Założenia badawcze W dzisiejszych czasach skuteczne kierowanie przedsiębiorstwem koncentruje się na ludziach i na ich walorach intelektualnych i moralnych, na ich aspiracjach i oczekiwaniach. Nowoczesne zarządzanie pol...

Organizacja wirtualna i fraktalna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1750

Organizacja wirt u alna i fraktalna Według niektórych teoretyków, w nadchodzących dziesięcioleciach powszechne staną się tzw. przedsiębiorstwa wirtualne. Słowo „wirtualny” oznacza nierzeczywisty, pozorny, ale możliwy. Coś co jest wirtualne, nie ma pewnych cech fizycznych, ale istnieje jako realna...

Zarządzanie - Pareto - Lorenzo

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

Pareto - Lorenzo I.DIAGRAM PARETO-LORENZA Diagram Pareto - Lorenza, tzw. metoda ABC lub prawo 20-80 jest organizatorską techniką umożliwiającą określenie kierunków działań zmierzających do poprawy poziomu jakości procesów, wyrobów i usług. Je...

Podstawowe style zarządzania - istota przywództwa - Styl demokratyczny...

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 868

Podstawowe style zarządzania - istota przywództwa (wg R Lippita , R White'a) Styl autokratyczny zarządzania charakteryzuje się tym, że kierownik sam określa cele grupy, dokonuje podziału pracy, wydaje rozkazy i polecenia, sam kontroluje i ocenia wyniki pracy poszczególnych członków grupy. Nie podej...

Pojęcie kultury organizacyjnej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 56
Wyświetleń: 861

Pojęcie kultury organizacji Problem kultury organizacyjnej pojawił się w naukach zarządzania wraz z identyfikacją przyczyn sukcesów gospodarczych Japonii, kraju nie posiadającego bogactw naturalnych. Stwierdzono wówczas, że zasoby niematerialne, a w szczególności ludzie stanowią najważniejsze z z...

Zarządzanie - polscy uczeni

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

Funkcja kontroli w zarządzaniu wg Adamieckiego: kontrola powinna być dokładna, wystarczająca, nieustanna, niezwłoczna i zrównoważona. Stanisław Bieńkowski (1882 - 1958) - ukończył wydział mechaniczny politechniki w Charlottenburgu w Niemczech w 1906 r. Był silnie związany z przedsiębiorstwami ni...

Zarządzanie - prekursorzy zarządzania

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 147
Wyświetleń: 616

Naukowe zarządzanie powinno być zdaniem Taylora oparte na czterech podstawowych zasadach :zasadzie naukowego opracowania każdego elementu pracy ludzkiej w miejsce metod zdroworozsądkowych typu „mniej więcej"zasadzie naukowego doboru oraz stopniowego szkolenia i doskonalenia...