Mgr Barbara Józefiak - strona 2

Menadżer - konflikt i komunikowanie - H. Fayol

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1134

1.Menadżer w organizacji Menadżer, czy to w organizacji społecznej, czy też w zakładzie pracy, ma na celu osiąganie lub branie udziału w osiąganiu celów wytyczonych przez organizację, do której należy. Główną funkcją każdej organizacji jest wdrażanie dóbr ( produktów lub usług) odpowiadającym okreś...

Zarządzanie - Metoda ABC

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1036

Metoda ABC Wstęp Proces zarządzania zwykło się określać jako ciąg następujących po sobie działań, które w ostatecznym wyniku spowodować mają realizację wyznaczonego zadania przez obiekt będący przedmiotem zarządzania. Podstawowe rodzaje tych ...

Zarządzanie - metody zarządzania

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1134

Wprowadzenie We współczesnej gospodarce spotykamy się z ogromną różnorodnością rozmiarów i form organizacyjnych przedsiębiorstw, a także z różnymi formami ich wewnętrznej organizacji i zarządzania. Każdy zarząd przedsiębiorstwa chce, aby to właśnie ich firma była najlepsza, najpopularniejsza i co...

Zarządzanie - sekrety negocjacji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

Początek formularza Sekrety negocjacji Negocjacje to szczególny proces, w którym postrzeganie staje się rzeczywistością, toczy się walka na ustępstwa, a wygrywa ten, kto ma (lub sprawia wrażenie, że ma) więcej możliwości wyboru. Co ma wspólnego randka twojej córki z kryzysem haitańskim? Sprytna...

Zarządzanie - struktura organizacji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840

Źródła: Ricky w. Griffin: „Podstawy Zarządzania Organizacjami” Witold Kieżun: „Sprawne Zarządzanie Organizacjami” - skrypt SHG Zbigniew Martyniak: „Organizacja i Zarządzanie - 60 problemów, teorii i praktyki” J.A.F. Stoner, Ch. Wenkel: ...

Zarządzanie - struktury ogranizacyjne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

Podstawowe struktury organizacyjne i ich charakteryst y ka. Struktura organizacyjna oznacza sposób, w jaki się dzieli, grupuje i koordynuje działalność organizacji, w rozumieniu wzajemnych stosunków między kierownikami i pracownikami, kierownikami i kierow n i kami oraz pracownikami i pracownikam...

Zarządzanie - struktury organizacyjne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1029

STRUKTURY ORGANIZACYJNE Podział struktur ze względu na: • więzi organizacyjne : rodzaj stosunków między częściami organizacji (Iudźmi i składnikami zasobów rzeczowych) mających wpływ na powodzenie organizacji; • rozpiętość kierowania...

Style kirowania i kierownicy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

Kierownik -autokrata wydaje rozkazy, upiera się, aby je wykonywano, określa działalność poszczególnych grup bez pytania ich o zdanie, samodzielnie udziela nagan i pochwał, utrzymuje dystans w stosunkach z pracownikami. Kierownicy-autokraci dzielą się z kolei na surowych, życzliwych i nieudolnych....

Wywieranie wpływu na ludzi

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

Wywieranie wpływu na ludzi Reguła wzajemności Powoduje poczucie zobowiązania na przyszłość. Wzajemność ustępstw. Zawsze prosić o więcej niż chcemy uzyskać. Reguła zaangażowania i konsekwencji Wzbudzanie zaangażowania. Zmuszanie do ustnych lub pisemnych deklaracji. Technika małych kroczków. Waru...

Założenia ontologiczne organizacji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

ZAŁOŻENIA ONTOLOGICZNE ORGANIZACJI Termin organizacja jest bardzo szeroko definiowany. Podnosząc problem ontologiczny mogę stwierdzić, że jej geneza sięga starożytności. Obecnie pojęcie to można wiązać z dwoma kategoriami jako: organizacja społeczna o rganizacja gospodarcza Biorąc pod uwagę organ...