Mgr B. Bąk - strona 2

Rola religii i emocji w polityce- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • mgr B. Bąk
 • Teoria polityki
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1288

Rola religii i emocji w polityce. Teoria sekularyzacji a zjawisko desekularyzacji Zgodnie z nią modernizacja ogranicza potrzebę i znaczenie religii w życiu społecznym. Następuje przejście od społeczeństwa tradycyjnego do nowoczes...

Teoria polityki - pojęcia, ketegorie, instytucje

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • mgr B. Bąk
 • Teoria polityki
Pobrań: 245
Wyświetleń: 749

Teoria polityki - pojęcia, kategorie, instytucje. Antropologia polityki Jest subdyscypliną antropologii i ogólnie mówiąc bada pochodzenie(źródła polityki) w jej związku z człowiekiem(jego naturę i moc). W teorii polityki antropologia jest...

Teorie polityki - racjonalna, instytucjonalna, konsensualna

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • mgr B. Bąk
 • Teoria polityki
Pobrań: 777
Wyświetleń: 2758

Teorie polityki - racjonalna, instytucjonalna, konsensualna. Konsensualne myślenie wzięło się stąd, iż zauważono, że polityka to także zdolność kompromisu. Główne założenia: Przeznaczenie dla dobra wspólnego. Porozumiewanie się, współpraca. A wszystko to w celu utrzymania równowagi. polityka - ...

Uwarunkowania i ograniczenia polityki- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • mgr B. Bąk
 • Teoria polityki
Pobrań: 770
Wyświetleń: 2261

Uwarunkowania i ograniczenia polityki. Ideologiczne Ideologia nazizmu i komunizmu determinowała wszelkie działania polityczne, polityka stała się środkiem tymczasowym do wyższego celu. Ideologia to teoria działania ludzkiego. Pojęci...