Mgr Arkadiusz Płoski

note /search

Zbrodnia Katyńska

  • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
  • Historia Polski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Zbrodnia Katyńska ZBRODNIA KATYŃSKA Pod koniec lat dwudziestych w Rosji postanowiono przywrócić system pracy przymusowej. Jako poligon doświadczalny posłużył łagier położony na Wyspach Sołowieckich na Morzu Białym. W 1928 roku rozpoczął się „wielki przełom” w prawe karnym. Stalin podjął decyzję ...

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy-na wykład

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3696

§ 2Pracownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich okoliczności i informacji, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem powierzonych mu obowiązków, a w stosunku do których Pracodawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich

UMOWA O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY-praca na zaliczenie wykładu

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3976

UMOWA O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONYzawarta w dniu 15.05.2000 pomiędzy Firmą Borex Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-234, przy ul. Hutniczej 12, którą reprezentuje Pan Jan Kowalski, zwaną dalej Pracodawcą,a Panem Damianem Pasternakiem, zamieszkałym przy ul. Kieleckiej 23, 26-020 C...

POZEW O PRZYWRÓCENIE DO PRACY -praca zaliczeniowa z wykładu

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 224
Wyświetleń: 5152

Rozwiązanie umowy zostało przygotowane na zajęcia z przedmiotu prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajęcia prowadzone są na Politechnice Świętokrzyskiej, prowadzi je mgr Arkadiusz Płoski. Kielce , dn. 23.09.2011 r. Sąd Rejonowy w Kielcach Sąd Pracy ul. Warszawska 44 25-312 Kielce Powód: Pastern...