Mgr Anna Sabat

Opracowanie projektu firmy na zaliczenie

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • mgr Anna Sabat
  • E-biznes
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1078

Sabat. Notatka składa się z 6 stron. USŁUGI TRANSPORTOWE PRZEWÓZ OSÓB „ DOBRY BUS” (Zakładam firmę transportową - przewóz osób, ponieważ zauważam w społeczeństwie ciągłą potrzebę migracji lokalnych. Wszyscy ludzie muszą się przemieszczać, a mieszkańcy małych miejscowości mają z tym trudności z pow...

Polityka ludnościowa - omówienie

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • mgr Anna Sabat
  • Polityka społeczno-ekonomiczna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1141

Sabat. Notatka składa się z 5 stron. 1a.POLITYKA LUDNOŚCIOWA: Jest fragmentem polityki społecznej wyodrębnionym ze względu na kryteria przedmiotowe, wyrażającym i urzeczywistniającym solidarną troskę wszystkich podmiotów życia zbiorowego o zabezpieczenie biologicznej egzystencji społeczeństwa. Do ...

Rynek wirtualny - prezentacja

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • mgr Anna Sabat
  • E-biznes
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

Sabat. Notatka składa się z 9 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: społeczności wirtualne, czynniki różniące budowę e-doświadczeń konsumenta od budowy doświadczeń na rynku rzeczywistym, marketing doświadczeń na tradycyjnym i wirtualnym rynku - porównanie, rynek internetowy....