Mgr Anna Matras- Bolibok

Wykład - produkty konsumpcyjne, sem V

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • mgr Anna Matras- Bolibok
  • Marketing i zarządzanie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1008

Produkty konsumpcyjne – słuŜą zaspakajaniu potrzeb końcowych konsumentów, nadające się do uŜycia przez przeróbek czy udoskonaleń, związane są z popytem pierwotnym. Cechy specyficzne produktów konsumpcyjnych: • popyt generowany potrzebami konsumentów • duŜa ilość podmiotów reprezentujących po...