Mgr Aleksandra Nowakowska-Kutra

Co stanowi granice dla jednostki - omówienie

  • mgr Aleksandra Nowakowska-Kutra
  • Socjologia edukacji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 364

Co stanowi granice dla jednostki Odnosząc się do aktualnej sytuacji polskiej młodzieży, zauważa się, że rzeczywistość, w której przychodzi jej startować do przyszłych ról społecznych, warunkowana jest zarówno przez bardzo złożone wewnętrzne procesy związane z przekształceniami polityczno-gospod...

Czego nie dają szkoły - omówienie

  • mgr Aleksandra Nowakowska-Kutra
  • Socjologia edukacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

Czego nie dają szkoły Szkoła nie przygotowuje osobnika do czynnego udziału w społeczeństwie. Wartości kulturowe z którymi styka się młody osobnik w szkole, mają w niej zupełnie inne znaczenie niż w będą miały w dorosłym życiu tych osobników. Uczeń przyswaja sobie pewien zasób wartości kulturaln...

Jaki powinien być charakter wychowania - omówienie

  • mgr Aleksandra Nowakowska-Kutra
  • Socjologia edukacji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Jaki powinien być charakter wychowania?     Powinno się dążyć do łączności wychowanka z innymi grupami Powinno się rozbudzić, rozwinąć i utrwalić w każdej jednostce zarodek twórczych uzdolnień Powinno się nauczyć jednostkę, by dążności twórcze wyrażała w solidarnej współpracy z innymi,...

Determinanty celów i treści wychowania - omówienie

  • mgr Aleksandra Nowakowska-Kutra
  • Socjologia edukacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 231

Determinanty celów i treści wychowania Ważne jest to, co dzieje się w społeczeństwie w danej chwili. Tak więc determinanty celów i treści wychowania zależą od:  Struktury społecznej  Materialnych warunków społeczeństwa  Świadomości społecznej ...