Mgr Agnieszka Ceglińska - strona 6

Lokalne bezprzewodowe sieci komputerowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

Lokalne bezprzewodowe sieci komputerowe Sieci bezprzewodowe to powszechnie stosowane w przedsiębiorstwach i instytucjach sieci robocze i dostępowe do Internetu, oparte o wykorzystanie fal radiowych emitowanych przez urządzenia zwane punktami dostępowymi (AP - Access Point) lub same komunikujące si...

Problem dostępu do Internetu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

Problem dost ę pu do Internetu Szacuje się dziś, że w Polsce 1 gospodarstw domowych ma dostęp do Internetu, a z tego tylko 1/3 ma dostęp szerokopasmowy, co daje przedostatnie, przed Albanią, miejsce w Europie. Stan ten w znacznej części jest wynikiem monopolu TP S.A. Ze względu na znaczenie sieci...

Sieć internetowa - protokół IP

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 616

Sie ć internetowa Internet jest dzi ś wa ż nym narz ę dziem wymiany prawnej, przede wszystkim dlatego, ż e nadaje si ę do szybkiego nawi ą zywania komunikacji oraz szerokiego publikowania informacji. Fazy rozwoju Internetu obejmuj ą okresy jego wykorzystania: militarnego, naukowego, komercyjnego i ...

Łączność organizacyjna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 882

Łączność organizacyjna W każdej firmie przygotowywane są narady. Systematycznie przeprowadzane spotkania ze współpracownikami są środkiem ułatwiającym koordynowanie spraw przedsiębiorstwa, niezawodnym instrumentem sprawnego kierowania działalnością podwładnych oraz zarządzania. Zebranie to spot...