Mgr Agnieszka Ceglińska - strona 4

Rodzaje komunikacji elektronicznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1792

Rodzaje komunikacji elektronicznej Patrząc od strony nadawcy, można wyróżnić cztery typy komunikowania się drogą elektroniczną (kierowania elektronicznych komunikatów): za pomocą mowy - np. videokonferencja, rozmowa telefoniczna, za pomocą tekstu - np. list, e-mail, chat, SMS, za pomocą obrazów ...

Rodzaje pism

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1491

Rodzaje pism Klasyfikacja rzeczowa akt archiwalnej „A” i niearchiwalnej „B”. Klasyfikacja rzeczowa polega na grupowaniu akt w klasy (grupy) wed ł ug zakresu i tre ś ci spraw w obr ę bie odpowiedniej kategorii archiwalnej. Celem klasyfikacji jest podzia ł wytwarzanej dokumentacji aktowej na odpowied...

Rola sekretariatu w biurze

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 420
Wyświetleń: 4116

Rola sekretariatu w biurze Sekretariat jest jednostką organizacyjną, powołaną do obsł u gi osoby pełnią­ cej funkcję kierowniczą w zakresie realizacji jej pol e ceń i wykonywania wielu czynności techniczno-manipulacyjnych. Jest to także centrum informacyjne. D o sekretariatu napływ a ją i n formacj...

Sekretariat w strukturze organizacyjnej firmy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1071

Sekretariat w strukturze organizacyjnej firmy Sekretariat w małej firmie prywatnej Komórka usługowa - sekretarka ma znać schemat organizacyjny Rola asystencka, przyjmowanie interesantów, nienormowany czas pracy Sekretariat w przedsiębiorstwach państwowych Stanowisko pośrednie Określony przydz...

System informatyczny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756

System informatyczny Elektroniczne przetwarzanie danych ma miejsce w systemach informatycznych. System jest układem wzajemnie powi ą zanych i oddziałuj ą cych na siebie elementów. Natomiast system informatyczny jest cz ęś ci ą systemu informacyjnego i stanowi cało ść zło ż on ą ze sprz ę tu, oprogr...

System teleinformatyczny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

System teleinformatyczny Obok terminu „system informatyczny”, przepisy prawa cywilnego i administracyjnego, odwołuj ą si ę tak ż e do innego podobnego terminu, jakim jest „system teleinformatyczny”. U ż ywany jest on zwykle, gdy r...

Umiejętności praktyczne pracy biurowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2583

Umiejętności praktyczne pracy biurowej Na niezbędne umiejętności w zakresie praktyczne pracy biurowej składa się; Komputerowe redagowanie znormalizowanych dokumentów tekstowych: podań, pism procesowych, aktów notarialnych, umów; zadanie: opracowanie w programie MS Word wzorca własnej pracy magis...

Wizerunek pracownika biurowego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2646

Wizerunek pracownika biurowego Wygląd zewnętrzny sekretarki odgrywa pierwszoplanową rolę w tworzeniu wizerunku firmy. Sekretarka jest tzw. „osobą pierwszego kontaktu”, z którą spotyka się każdy, kto przychodzi do firmy. Tutaj więc powstaje ef...

Zasady funkcjonowania biura

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2100

Zasady funkcjonowania biura : Efektywne zagospodarowanie przestrzeni biurowej Przestrzeń, jako element budowania tożsamości pracowników Rodzaje pomieszczeń biurowych Do wykonywania podstawowych prac administracyjno - biurowych Gabinety Sekretariaty Kancelarie Sale narad Sale obsługi interesa...

Zasady obiegu pism

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3815

Zasady obiegu pism : Obieg pisma jest to droga od momentu wpływu do danej jednostki do momentu załatwienia sprawy i wysłania odpowiedzi. Czynności związane z obiegiem pism wykonują pracownicy różnych komórek organizacyjnych. Komórki te są punktem zatrzymania. Typowymi punktami zatrzymania są: Kan...