Mgr Agnieszka Ceglińska - strona 3

Komunikacja lokalizowana

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

Komunikacja lokalizowana Komunikacją lokalizowaną nazywać tu będziemy połączenia, głównie telefoniczne, w trakcie których następuje ustalenie fizycznego położenia rozmówcy lub odbiorcy komunikatu. Techniki lokalizacji przestrzennej umożliwiają tworzenie nowych klas usług dostosowanych do położenia ...

Korespondencja a w sprawach osobowych, finansowych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3038

Korespondencja w sprawach osobowych, finansowych, z kontrahentami przedsiębiorstwa, instytucjami finansowymi, organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego Spośród wielu zadań wchodzących w zakres obowiązków sekretariatu ważne miejsce zajmuje prowadzenie korespondencji. Zajęcie to wym...

Organizacja i technologia pracy biurowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1505

Organizacja i technologia pracy biurowej Przebieg pracy biurowej Na przebieg pracy biurowej składa się: - planowanie pracy: system pracy, struktura pracy, dziedziny pracy, działy pracy, - regulowanie pracy: kategorie pracy, rodzaj pracy, jakość pracy, ilość pracy, - wycena pracy: koszt pracy, wy...

Organizacja pracy biurowej - pojęcia podstawowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1001

Organizacja pracy biurowej - wprowadzenie do przedmiotu Administracja - działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, które są regulowane ogólnie przyjętymi normami prawnymi. Stanowisko pracy - najmniejsza jednostka organ...

Organizacja stanowiska pracy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1575

Organizacja stanowiska pracy Miejscem pracy sekretarki jest sekretariat. Jest on usytuowany z reguły bezpośrednio przed wejściem do gabinetu dyrektora. Urządzając sekretariat, dąży się przede wszystkim do zapewnienia sprzyjających warunków pracy oraz uwzględnia się wymagania estetyki, mające wpł...

Organizowanie spotkań biznesowych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

Organizowanie spotkań biznesowych Spotkania pracowników Spotkania z gośćmi Aranżacja przestrzeni w recepcji i sekretariacie: czyste, uporządkowane pomieszczenie, zapach powinien być lawendowy lub sosnowy, Miejsce, w którym goście mogliby usiąść i oczekiwać na spotkanie, Wygląd pracownika recepcj...

Pisma handlowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1218

Pisma handlowe Pisma handlowe dotyczą wszystkich spraw związanych z transakcją kupna - sprzedaży. Każde pismo wychodzące z firmy jest jej wizytówką. Dlatego sporządzając korespondencję, należy dołożyć wszelkich starań, aby mogła ona reklamować...

Pojęcie elektronicznej administracji i rozwiązania teleinformatyczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

Poj ę cie elektronicznej administracji E-administracja to realizacja funkcji administracji, w tym świadczenia jej wewnętrznych i zewnętrznych usług z wykorzystaniem nowych środków przekazu. Elektroniczna administracja pozwala m.in. na: załatwianie spraw urzędowych za pośrednictwem sieci (on-line)...

Przemiany administracja i biurokracja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Przemiany administracja i biurokracja Współczesna administracja i biurokracja podlega: automatyzacji - w związku z zastępowaniem tradycyjnych czynności manualnych pracą maszyn , zwłaszcza obliczeniowych, komputeryzacji - w związku z wypo...

Przetwarzanie informacji w administracji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1477

Przetwarzanie informacji w administracji W administracji informacje są przetwarzane zasadniczo na dwa sposoby: tradycyjnie - w systemach papierowych (ręcznie sporządzanych i wykorzystywanych kartotekach danych), nowocześnie - w systemach informatycznych (automatycznie sporządzanych i wykorzystyw...