Mgr Adam Duda

note /search

Kryteria jakości produktów żywnościowych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Procesy i techniki produkcyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1232

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Wartość odżywcza jest podstawową cechą jakości produktów żywnościowych. Substancje spożywane przez człowieka noszą nazwę składn...

Procesy podstawowe w technologii żywności - Suszenie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Procesy i techniki produkcyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2051

PROCESY I TECHNIKI PRODUKCYJNE (PRODUKCJI ŻYWNOŚCI) W. 8 . PROCESY PODSTAWOWE W TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI. PROCESY DYFUZYJNE. PROCESY ZWIĄZANE Z PRZENOSZENIEM MASY. Procesy w których zachodzi przemieszczanie się składnika lub składników między fazami lub w ramach tej samej fazy. Podstawową siły napędową...

Procesy podstawowe w technologii żywności - Rozdrabnianie ciał stałych...

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Procesy i techniki produkcyjne
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2086

Procesy i techniki produkcyjne (produkcja żywności) W. 6 PROCESY PODSTAWOWE W TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI. PROCESY MECHANICZNE. Pojęcie procesu podstawowego w technologii żywności. Technologia jest działem wiedzy zajmującym się metodami wywarzania lub przetwarzania surowców, półproduktów i wyrobów. P roc...

Procesy pomocnicze, transport wewnętrzny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Procesy i techniki produkcyjne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2632

PROCESY I TECHNIKI PRODUKCYJNE II (PRODUKCJA ŻYWNOŚCI) W. 3 . P R OCESY POMOCNICZE. TRANSPORT WE WNĘTRZNY . Podczas procesu produkcyjnego zachodzi potrzeba przemieszczania rozmaitych obiektów (surowców, półproduktów, opakowań, gotowych wyrobów). Mogą to być ruchy w obrębie jednej maszyny (np. mię...

Procesy pomocnicze, magazynowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Procesy i techniki produkcyjne
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2884

PROCESY I TECHNIKI PRODUKCYJNE II (PRODUKCJA ŻYWNOŚCI) W. 2. PROCESY POMOCNICZE. MAGAZYNOWANIE. MAGAZYN Magazyn można określić jako jednostkę organizacyjno - funkcjonalną zajmującą się magazynowaniem dóbr materialnych (zapasów) czasowo wyłączonych z użycia, dysponującą wyodrębnioną na ten cel prz...

Rolnictwo konwencjonalne a alternatywne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Procesy i techniki produkcyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1820

PROCESY I TECHNIKI PRODUKCYJNE (PRODUKCJI ŻYWNOŚCI) W. 3 . Rolnictwo konwencjonalne a alternatywne. Historia hodowli zwierząt. Chów i hodowla zwierząt. Doskonalenie hodowlane i użytkowe zwierząt. Rolnictwo konwencjonalne a alternatywne Przez, rolnictwo konwencjonalne rozumiemy metody gospodarowa­...

Technologie koncentratów spożywczych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Procesy i techniki produkcyjne
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1337

PROCESY I TECHNIKI PRODUKCYJNE II (PRODUKCJA ŻYWNOŚCI) W. 9 . TECHNOLOGIE KONCENTRATÓW SPOŻYWCZYCH. Koncentratem spożywczym, w znaczeniu ogólnym, określa się produkt spożywczy o dużej zawartości suchej substancji, uzyskany najczęściej przez gęszczenie lub suszenie surowców żywnościowych. Koncentr...

Technologie o małym stopniu przetworzenia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Procesy i techniki produkcyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 812

PROCESY I TECHNIKI PRODUKCYJNE II (PRODUKCJA ŻYWNOŚCI) W. 7 . TECHNOLOGIE O MAŁYM STOPNIU PRZETWORZENIA. PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW. Obróbka wstępna surowca dla przemysłu owocowo-warzywnego. Operacje stosowane w obróbce wstępnej Obróbka wstępna surow ca składa się z czynności wykonywanych na su...

Technologie przemysłowe, przemysł cukrowniczy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Procesy i techniki produkcyjne
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1568

PROCESY I TECHNIKI PRODUKCYJNE II (PRODUKCJA ŻYWNOŚCI) W. 8 . TECHNOLOGIE PRZEMYSŁOWE. PRZEMYSŁ CUKROWNICZY. Zakres produkcji przemysłu cukrowniczego Cukrownictwo jest to dział przemysłu spożywczego, zajmujący się wytwarza­niem cukru - sacharozy w skali przemysłowej, z trzciny cukrowej lub bura­k...

Utrwalanie żywności - metody

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Procesy i techniki produkcyjne
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2618

PROCESY I TECHNIKI PRODUKCYJNE II (PRODUKCJA ŻYWNOŚCI) W. 6 . UTRWALANIE ŻYWNOŚCI. METODY I ICH CHARAKTERYSTYKA. Konserwacja ma na celu ochronę nietrwałych artykułów żywnościowych zarówno przed obniżeniem się wartości odżywczej i kulinarnej powodowanej przez enzymy, jak i przed niepożądanymi zmia...