Mgr A. Szwajkowska

Wyznaczniki tekstów publicystycznych-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • mgr A. Szwajkowska
 • Pragmatyka językowa
Pobrań: 266
Wyświetleń: 679

Wyznaczniki tekstów publicystycznych: I) Nieformalne - argumentacja aksjologiczna II) Formalne: Ekspresywnie nacechowana leksyka i frazeologia: na Boga, konia z rzędem, miedzy wódkę a zakąsk...

Operatory i warunki fortunności aktów mowy-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • mgr A. Szwajkowska
 • Pragmatyka językowa
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1652

Akty mowy: Operatory modalne: op. pewności i wykluczenia - wyrażają wysoki stopień prawdopodobieństwa zaistnienia lub niezaistnienia stanu rzeczy wyrażonego w propozycji. Mają one charakter absolutny (niestopniowalny). op. pewności stanowią najczęściej układy zdaniowe: jestem pewien, że… , jestem ...

Rodzaje i funkcje aktów mowy oraz załamania maksym-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • mgr A. Szwajkowska
 • Pragmatyka językowa
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2079

Pośrednie//bezpośrednie akty mowy Akty mowy pośrednie - akty mowy dokonywane przez wypowiadanie zdań, które w sposób nie dosłowny wyrażają znaczenie założone przez nadawcę. Poziom illokucyjny nie wynika wprost z poziomu lokucyjnego. / wg Searla: w ukrytych aktach mowy mówiący przekazuje słuchaczowi ...

Teoria aktów mowy wg Austina-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • mgr A. Szwajkowska
 • Pragmatyka językowa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1008

Akt mowy - użycie wypowiedzenia przez konkretnego użytkownika języka w konkretnej sytuacji z określoną intencją mówiącego Teoria aktów mowy wg Austina - znana pod nazwą teorii performatywów a) stwierdzenia (konstatacje) - wyróżniające się tym, ż...

Teoria aktów mowy wg Searle'a-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • mgr A. Szwajkowska
 • Pragmatyka językowa
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1890

Rodzaje aktów mowy wg Searle 1. Ze względu na stopień jawności intencji akty mowy bezpośrednie - intencja mówiącego może być odczytywana niezależnie od sytuacji akty mowy pośrednie - intencja mówiącego odczytywana jest kontekstowo 2. Ze względ...

Pragmatyka językowa-przykładowe zadania

 • Uniwersytet Łódzki
 • mgr A. Szwajkowska
 • Pragmatyka językowa
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1708

Ad.1) Proszę określić komunikacyjny gatunek tekstu i wskazać jego wyznaczniki formalne: Wyznaczniki tekstów publicystycznych: I) Nieformalne - argumentacja aksjologiczna II) Formalne: Ekspresywnie nacechowana leksyka i frazeologia: na Boga...

Mowa ciała w miłości - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • mgr A. Szwajkowska
 • Komunikacja niewerbalna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2751

„Do zakochania jeden gest, czyli mowa ciała w miłości” Odwiecznym pytaniem zadawanym sobie zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn jest „jak kochać i być kochanym?”. Okazuje się, że odpowiedź nie jest prosta i jej poszukiwania wciąż trwają. Miłoś...