Mariusz Szyrski

Powszechnie obowiązujące akty prawa- opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Mariusz Szyrski
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 847

Powszechnie obowiązujące akty prawa: konstytucja, ustawy, rozporządzenia, ratyfikowane umowy międzynarodowe, akty prawa miejscowego, statut jednostki samorządu terytorialnego (zarazem jest aktem prawa miejscowego), instrukcja kancelaryjna. Wpływ konstytucji na część proceduralną prawa administracyj...

E-learning 3 na 3

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Mariusz Szyrski
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 819

Ćwiczenia: Źródła prawa administracyjnego Student powinien: a) powtórzyć dotychczasowe ćwiczenia i wykłady b) bezwzględnie zapoznać się z piątym rozdziałem wiodącego podręcznika pt. Źródła prawa administracyjnego (przeczytać, zrozumieć i nauczyć się) Ćwiczenie do rozdziału V.1 Proszę określić, k...