Marian Górecki

note /search

Normy serii ISO 9000- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 959

Normy serii ISO 9000 - dotyczy takiego zarządzania organizacją, aby zapewnić zamierzoną jakość wyrobów, które wytwarzane są w celu sprzedaży i zadowolenia klienta Normy serii ISO 14000 - dotyczy zarządzanie środowiskowego, czyli tego co organizacja robi, aby zmniejszyć negatywny wpływ na środowis...

Środowiskowe problemy związane z rozwojem demograficznym- opracowanie...

 • Politechnika Wrocławska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 154
Wyświetleń: 875

1) Wzrost intensywności oddziaływania człowieka na środowisko a) Wzrost liczby ludności b) Postęp cywilizacyjny i techniczny 2) Globalne zagrożenia środowiska przyrodniczego a) Efekt cieplarniany b) Niszczenie warstwy ozonowej c) Niszczenie lasów d) Zagrożenie różnorodności gatunkowej e) Deg...

Ochrona środowiska podstawowe- pojęcia

 • Politechnika Wrocławska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2184

Środowisko: · (definicja wzięta z prawa) powierzchnia ziemi, powietrze, rośliny, zwierzęta, krajobraz naturalny i przekształcony przez człowieka, całokształt elementów naturalnych i tych, których przekształcił człowiek ; · wszystkie...

Ochrona atmosfery- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1078

Atmosfera ziemska Powłoka gazowa otaczająca Ziemię składa się z mieszaniny gazów zwanych powietrzem Masa atmosfery ziemskiej wynosi 5,15 1018 kg Powłoka w warstwie do 5 km Powietrze stanowi: Ośrodek w którym przebiegają podstawowe procesy Życiowe organizmów-procesy utleniania, spalania, proce...

Odpady- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1673

Utylizacja Składowanie odpadów Gospodarowanie odpadami Paradoksy związane z odpadami Europejska rodzina zużywa 5 drzew na wytwarzanie zużywanego przez nią papieru. 5 z 6 butelek wraca do śmietnika Człowiek jako producent odpadów: - dziecko urodzone dzisiaj do 75 lat:  wytworzy 52 tony odpad...

Prawo ochrony środowiska - Polityka ekologiczna

 • Politechnika Wrocławska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1169

Instrumenty ochrony środowiska: Polityka ekologiczna Regulacje prawne: konwencje, dyrektywy UE, ustawy Decyzje administracyjne Środki finansowe: opłaty, kary, dotacje Osiągnięcia B+R Inwestycje środowiskowe Edukacja Instytucje chroniące środowisko Programy celowe Korzenie ochrony środowisk...