Małgorzata Miśniakiewicz

Badanie organoleptyczne - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Małgorzata Miśniakiewicz
 • Towaroznawstwo żywności
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1827

Badanie organoleptyczne: O jakości gotowego produktu stanowi w znacznym stopniu jakość surowca. Cechy organoleptyczne stanowią istotny element składowy jakości mleka i jego przetworów. Badanie organoleptyczne obejmuje ocenę barwy, konsystencji, smaku i zapachu. Aparatem pomiarowym są zmysły ludzkie...

Określenie skuteczności pasteryzacji - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Małgorzata Miśniakiewicz
 • Towaroznawstwo żywności
Pobrań: 133
Wyświetleń: 3990

Określenie skuteczności pasteryzacji - próba na obecność peroksydazy Skuteczność pasteryzacji zależy od dwóch czynników: temperatury i czasu prowadzenia pasteryzacji. W kontroli skuteczności pasteryzacji mleka i jego przetworów wykorzystuje si...

Oznaczanie kazeiny - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Małgorzata Miśniakiewicz
 • Towaroznawstwo żywności
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2457

Oznaczanie kazeiny - metoda formolowa Wolkera Kazeina jest głównym białkiem mleka (2,0 - 3,5% w mleku krowim i kozim, 3,2 - 4,5% w mleku owczym). Jako białko pełnowartościowe decyduje o wartości odżywczej mleka i jego produktów, a jako białko mice...

Oznaczanie zawartości chlorków - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Małgorzata Miśniakiewicz
 • Towaroznawstwo żywności
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3157

Oznaczanie zawartości chlorków Zasada: miareczkowanie odbiałczonej próbki mleka azotanem srebra wobec chromaniu (VI) potasu jako wskaźnika Odczynniki: odczynnik Carreza I (żelazocyjanek (II) potasu, roztwór 15%), odczynnik Carreza II (siarczan (VI) cynku, roztwór 30%), azotan (V) srebra, roztwór 0...

Oznaczanie zawartości tłuszczu w mleku - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Małgorzata Miśniakiewicz
 • Towaroznawstwo żywności
Pobrań: 609
Wyświetleń: 8218

Oznaczanie zawartości tłuszczu w mleku - metoda Gerbera Metoda objętościowa (butyrometryczna), czyli metoda Gerbera, opracowana została do oznaczania tłuszczu w mleku. Obecnie można oznaczać za jej pomocą zawartość tłuszczu także w innych produktach, np.

Oznaczenie świeżości mleka - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Małgorzata Miśniakiewicz
 • Towaroznawstwo żywności
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3941

Oznaczenie świeżości mleka Oznaczanie kwasowości potencjalnej (miareczkowej) mleka Kwasowość potencjalna jest miarą zawartości wszystkich substancji o charakterze kwasowym w badanym produkcie. Kwasowość potencjalną mleka wyrażamy w stopniach Soxhleta-Henkla. Jeden stopień Soxhleta-Henkla (1°SH) od...

Oznaczenie obecności azotanów - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Małgorzata Miśniakiewicz
 • Towaroznawstwo żywności
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1554

Oznaczenie obecności azotanów (III) i (V) w mleku Jony azotanowe (III) i (V) to zanieczyszczenia mleka. Ich obecność w mleku może być spowodowana spasaniem krów skażonymi paszami (np. bezpośrednio po zastosowaniu nawożenia azotowego). Drugi powód to fałszowanie mleka wodą, gdyż jony te występują w ...

Oznaczenie zawartości laktozy - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Małgorzata Miśniakiewicz
 • Towaroznawstwo żywności
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1078

Oznaczenie zawartości laktozy Cukrowce w mleku reprezentowane są przez laktozę (cukier mleczny). Jest ona dla człowieka praktycznie jedynym źródłem galaktozy, która stanowi składnik centralnego systemu nerwowego i tkanki mózgowej. W mleku krowim...

Pomiar przewodności elektrycznej - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Małgorzata Miśniakiewicz
 • Towaroznawstwo żywności
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1925

Pomiar przewodności elektrycznej Przewodność elektryczna mleka jest kształtowana głównie przez składniki rozpuszczalne w wodzie i występujące w formie zdysocjowanej. W temperaturze 20°C przewodność mleka normalnego wynosi od 4 do 5,5mS (mS/cm). Temperatura wywiera istotny wpływ, dlatego pomiary pow...

Próba Whiteside'a Zasada - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Małgorzata Miśniakiewicz
 • Towaroznawstwo żywności
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2394

Próba Whiteside'a Zasada: stwierdzenie podwyższonej liczby komórek somatycznych w mleku mastitisowym, które w środowisku silnie zasadowym ulega ścięciu, wywołanym przez jądra leukocytów i fibrynog...