M. Łoboda

Ewolucja społeczeństwa - omówienie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • M. Łoboda
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 875

M. Łoboda, podstawy psychologii i socjologii, ewolucja społeczeństwa, społeczeństwo tradycyjne, przemysłowe, poprzemysłowe i współczesne Ewolucja społeczeństwa. Typy społeczeństw: *społ.tradycyjne *społ.przemysłowe *społ.poprzemysłowe.

Podstawy psychologii i socjologii - komunikacja - omówienie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • M. Łoboda
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 112
Wyświetleń: 903

M. Łoboda, podstawy psychologii i socjologii, Komunikacja Komunikacja - proces organizowania wiadomości w celu stworzenia znaczenia. Wiadomości - słowa, dźwięki, działania, gesty - którymi ludzie w toku interakcji wyrażają siebie wobec innych; mogą mieć charakter symboliczny. Symbol - słowo, dźwi...

Pozycje i role społeczne - omówienie (sem 1)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • M. Łoboda
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

Kim jestem ? Pozycje i role społeczne • • • • • • • • • • studentem Polakiem synem swoich rodziców kolegą wysokim blondynem kierowcą właścicielem psa męŜczyzną kibicem Legii posiadaczem FCE Rola społeczna Pozycja społeczna (status) wyróŜnione i nazwane w danej kulturze typo...

Pytania opracowane - omówienie (sem 1)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • M. Łoboda
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 84
Wyświetleń: 728

M. Łoboda, podstawy psychologii i socjologii, Pytania opracowane, (sem 1) *big five - opisując siebie i innych przy pomocy cech ludzie posługują się 5 podstawowymi czynnikami: *ekstrawersja (rozmowny, energiczny asertywny vs cichy, powściąg...

Działania społeczne i interakcje - omówienie (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • M. Łoboda
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700

Działania społeczne Działanie – zachowanie wyposaŜone w znaczenie Działanie – zachowanie wyposaŜone w znaczenie ucieczka pościg zabawa bieg do autobusu jogging Znaczenie moŜe być nadawane przez: • osobę działającą znaczenie psychologiczne działania • zbiorowość, do której jednostka nale...

Podstawy Psychologii i Socjologii - emocje - omówienie (sem 1)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • M. Łoboda
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1603

Emocje i nastroje Emocje Emocje – silne uczucia ukierunkowane na kogoś lub na coś (specyficzne reakcje na specyficzne wydarzenia) są okazywane gdy jesteśmy: • zadowoleni z czegoś • źli na coś • niespokojni o coś Nastroje – uczucia zazwyczaj słabsze od emocji, pozbawione bodźca kontekstoweg...

Podstawy psychologii i socjologii - emocje - omówienie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • M. Łoboda
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

M. Łoboda, podstawy psychologii i socjologii, Emocje Postawy - wyuczona, relatywnie stała tendencja do oceniania w pewien sposób ludzi, poglądów i wydarzeń. Zdolności - właściwości psychiczne warunkujące prawidłowe wykonanie zadań. Emocje i nastro...

Grupy społeczne - omówienie (sem 1)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • M. Łoboda
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 707

Zbiorowość a grupa Grupy społeczne • Zbiorowość społeczna - zbiór osób, zajmujących jakąś przestrzeń, między którymi dochodzi do interakcji i zachodzą stosunki społeczne. • Grupa – zbiorowość posiadająca strukturę społeczną, której członkowie zaczynają wspólnie realizować jakieś istotne dla...

Kariera zawodowa - omówienie (sem1)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • M. Łoboda
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

Kariera – droga rozwoju zawodowego, którą człowiek zamierza przejść w swoim Ŝyciu Uwarunkowania kariery zawodowej • Osiąganie kolejnych poziomów rozwoju zawodowego i związanych z nimi korzyści – – – – – – – wyŜsza pozycja, bardziej odpowiedzialne stanowisko większe zarobki wywieranie ...

Komunikacja interpersonalna - omówienie (sem 1)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • M. Łoboda
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1771

Komunikacja Komunikacja interpersonalna proces organizowania wiadomości w celu stworzenia znaczenia Dr Mirosław Łoboda Symbol Wiadomości słowa, dźwięki, działania, gesty – którymi ludzie w toku interakcji wyraŜają siebie wobec innych mogą mieć charakter symboliczny RóŜne formy symboli sło...