M. Kaszubowski

Estymacja przedzialowa

 • Politechnika Gdańska
 • M. Kaszubowski
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1722

Statystyka matematyczna,  Wykład VI,    Estymacja  przedziałowa  1    Estymacja przedziałowa  Zauważmy, że przy estyma...

Estymacja punktowa i przedziałowa - tabela

 • Politechnika Gdańska
 • M. Kaszubowski
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1414

Estymatory punktowe  – najczęściej wykorzystywane estymatory parametrów lub ich funkcji, utworzone na podstawie n - elementowej próby prostej, przy założeniu ich istnienia w populacji generalnej.  Nieznany parametr populacji  Estymator     Własności    ( )                                        ( )...

Estymacja punktowa

 • Politechnika Gdańska
 • M. Kaszubowski
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1498

Estymatory dostateczne Powiemy, że estymator jest estymatorem dosta-tecznym , jeśli wykorzystuje on całą informację w próbie związaną z estymacją parametru , tj. jeżeli całą wiedzę o którą można uzyskać z poszcze-gólnych wartości z próby i ich k...

Estymatory nieobciazone

 • Politechnika Gdańska
 • M. Kaszubowski
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1323

Z wykładu III: Estymatory nieobciążone Definicja III.1 Statystyka jest estymatorem nieobciążonym parametru wtedy i tylko wtedy, gdy Przykład 1. X ma rozkład dwumianowy z parametrami...

Estymatory punktowe

 • Politechnika Gdańska
 • M. Kaszubowski
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1645

Statystyka matematyczna,  Wykład III,   Estymatory punktowe cz.I.  1    Wprowadzenie  Tradycyjnie, problemy wnioskowania statystyczne- go dzieli się na:   probl...

Rozkłady - wzory

 • Politechnika Gdańska
 • M. Kaszubowski
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1099

              liczba zdarzeń jakie nastąpiły w określonym czasie    prawdopodobieństwo                             gdzie              0,1,..., k n    wartość oczekiwana            wariancja             odchylenie standardowe             DPU (defects per unit)                 (first pass yield)    ...

Testowanie hipotez parametrycznych - tabela

 • Politechnika Gdańska
 • M. Kaszubowski
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1071

Testowany parametr populacji  Statystyka testowa  Zało żenia  W pakiecie komputerowym:  Warto ść przeciętna (oczekiwana) µ  n X Z σ µ − =   ܺ~ܰ(ߤ; ߪ)  znane odchylenie standardowe  σ  losowanie niezale żne  n30  Statistica / Statystyki podstawowe i  tabele / Test t dla pojedynczej próby        Gret...

Testowanie hipotez

 • Politechnika Gdańska
 • M. Kaszubowski
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1155

1    Testowanie hipotez    Gdy inżynier musi zdecydować, na podstawie próby  danych, czy średnia długość życia pewnego rodzaju  opon jest 50 tys. kilometrów,  gdy agrotechnik musi zdecydować, na podstawie eks- perymentów, czy pewien rodzaj na...

Wzory wszystkie

 • Politechnika Gdańska
 • M. Kaszubowski
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1638

ESTYMACJA PRZEDZIAŁOWA Przedział ufności dla wartości przeciętnej m 1 2 lub Przedział ufności dla wariancji 1-α- poziom ufności d Q - bezwzględny błąd losowy (max błąd szacunku)- połowa przedziału ufności B(Q)- wzgłędny błąd losowy, względna precyzja ω=X/n- częstość występowania sukcesu Es...