Ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak

note /search

Cud 0 jego określenia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 210
Wyświetleń: 840

Cud Uważano, że cud jest nadzwyczajną ingerencją Boga w naturę - tak było wcześniej. Różnie określano cuda. Często według obowiązujących prądów myślowych. Dwa określenia cudu: Św. Augustyn - mówi, że cud jest to fakt nadzwyczajny, który wywołuje zdziwienie i przez to budzi zainteresowanie sprawami ...

Tradycyjny i współczesny podział cudów Jezusa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1015

Tradycyjny i współczesny podział cudów Jezusa. Tradycyjny podział cudów: uzdrowienia, wskrzeszenia, wypędzenia złych duchów, cuda wobec natury fizycznej cuda towarzyszące Jezusowi Współczesne podziały cudów Jezusa: a) Menoud i George : antropologiczne (człowiek) i fizyczne (przyroda) b) Theisse...

Cud - pojęcie i rozpoznanie cudu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

Rozpoznanie cudu. Czy dane zjawisko nadprzyrodzone jest cudem? Jest to zagadnienie centralne. Jeśli zdarzenie jest cudem to ma charakter nadprzyrodzony. Jak to zbadać? Dawna apologetyka pojmowała cud bardziej racjonalnie, naukowo. Jednak nale...

Funkcje i celowość cudu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 854

Funkcje cudu Objawieniowa - w działaniu niezwykłym Jezus przekazuje prawdę, że jest Mesjaszem. Jezus ma moc i ją wykorzystuje. Objawiają Mesjasza i potwierdzają, że nim jest. Cud stanowi część objawienia. Należy go rozpatrywać w związku ze Słowem Bożym. Jest stopniem wiarygodności objawienia, ale ...

Historia objawienia i sposób

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 721

Chrystus - najdoskonalsze objawienie się Boga. Objawienie Boga w człowieku jest wskazywane przez nauki teologiczne - teol. pastoralna, pedagogika pastoralna. Na fakt objawienia Boga w człowieku wskazuje także sumienie. Ad. 3. Objawienie się Boga w historii. Historia - to, co się stało, co się wydar...

Historia objawienia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 966

Chrystus - najdoskonalsze objawienie się Boga. Objawienie Boga w człowieku jest wskazywane przez nauki teologiczne - teol. pastoralna, pedagogika pastoralna. Na fakt objawienia Boga w człowieku wskazuje także sumienie. Ad. 3. Objawienie się Boga w historii. Historia - to, co się stało, co się wydar...

Historia teologii fundamentalnej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 623

Historia teologii fundamentalnej Jan Nepomucen Eherlih 1859 - apologetyka (wstęp do teologii dogmatycznej). Ambroży Gardier zbudował dziedzinę wiedzy, którą nazwał apologetyka. C...

Metody teologii fundamentalnej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

Metoda teologii fundamentalnej Metoda to dający się systematycznie stosować myślowy dobór elementarnych czynności zmierzających do osiągnięcia ekonomicznego celu ( def. Wg Kamińskiego ) METODA PRZEDMIOTOWA PODMIOTOWA Metoda podmiotowa - analiza człowieka, jego egzystencji: metoda egzystencjalna...

Objawienie nadprzyrodzonych prawd religijnych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

Objawienie nadprzyrodzonych prawd religijnych. (tajemnic, przymiotów Boga, woli Boga) jest konieczne dlatego, że Bóg wyniósł człowieka do stanu nadprzyrodzonego. Ten nadprzyrodzony cel przekracza siły rozumu człowieka. Dlatego konieczne jest Objawienie. Skoro ma objawienie nadprzyrodzony charakter ...

Objawienie się Boga w człowieku i przez człowieka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

Objawienie się Boga w człowieku i przez człowieka. Jeżeli Bóg objawia się poprzez świat, to tym bardziej przez człowieka. Stworzył Bóg człowieka na swój obraz i podobieństwo. Z tekstów biblijnych wynika , że człowiek jest objawicielem Boga . Człowiek posiada osobowe istnienie na sposób analogiczny ...