Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński - strona 2

note /search

Prawo rzymskie - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rola prawa w kulturze średniowiecznej
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1785

V rok prawo kanoniczne - grupa VI Ewelina Pajdosz, Karolina Mirosław, Kamil Bojarski, Tomasz Kołodziejczyk. Referat nr 5 - PRAWO RZYMSKIE. SZKOŁA GLOSATORÓW I SZKOŁA KOMENTATORÓW - przygotowany na konwersatorium „Rola prawa w kulturze...

Prawo średniowieczne a styl życia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rola prawa w kulturze średnowiecznej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1022

Wpływ średniowiecznego prawa na styl życia i mentalność ówczesnych społeczeństw Wstęp Prawo w epoce średniowiecza odgrywało istotną rolę we wszystkich sferach ludzkiego życia i mentalności społeczeństwa. Każda z grup społecznych - chłopi, mieszczanie, rycerze i duchowieństwo - miała własne, odrębn...

Średniowiecze a rozwój nauki

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rola prawa w kulturze średnowiecznej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1498

(s1) Wpływ prawa średniowiecznego na kształt i rozwój ówczesnej nauki (s2) Poznawanie średniowiecza, podobnie ja poznawanie w ogóle dziejów człowieka, nie jest ani łatwe ani proste. Dzieje się tak za sprawą różnych sposobów przekazywania historii, którą każdy odbiera w sposób subiektywny i w taki ją...

Wpływ prawa na moralność - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rola prawa w kulturze średniowiecznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1050

Temat 9 Wpływ prawa średniowiecznego na ówczesną moralność - skrypt Prawo jakiegoś państwa jest to zespół, całokształt ogólnych norm postępowania ustanowionych lub uznanych przez państwo, regulujących zachowania doniosłe z punktu widzenia państwa, których przestrzeganie jest zagwarantowane przez p...

Znaczenie prawa dla rozwoju nauki - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rola prawa w kulturze średniowiecznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 980

Antoni Dębiński   Znaczenie prawa dla rozwoju nauki w średniowieczu Obejmujący dziesięć stuleci historyczny okres średniowiecza jest niejednokrotnie opisywany jako mroczny czas zacofania, marazmu i fanatyzmu religijnego; ta opinia jes...

Znaczenie prawa kanonicznego dla teologii

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rola prawa w kulturze średniowiecznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 868

Joanna Duda Sylwester Skalski Znaczenie prawa średniowiecznego dla teologii średniowiecznej We współczesnych tendencjach Średniowiecze jest okresem ciemnym, w którym autorytety kulturalne odmawiały przyznania rozumowi należnej mu autonomii i wolności. W Wiekach Średnich poznanie według tej tenden...

Prawo średniowieczne a moralność

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rola prawa w kulturze średnowiecznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 931

Wpływ prawa średniowiecznego na ówczesną moralność Wstęp Dyskusja nad wpływem prawa średniowiecznego w sferę moralności jest jedną z podstawowych debat filozoficzno-prawnych. Budzi ona jednak także wiele wątpliwości i kontrowersji nie tylko na gruncie