Ks. dr Waldemar Linke

note /search

Wstęp do Pisma Świętego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 959

Waldemar Linke CP Natchnienie tekstu biblijnego. Historia przekonania religijnego i dogmatu wiary Skąd wiemy, że Pismo Święte jest natchnione? Czy mamy na to naukowy dowód? Trudno byłoby przedstawić taki dowód i poddać go krytycznej analizie. Nasze przekonanie o natchnieniu Pisma Świętego jest w...

Dokumenty o natchnieniu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wstęp do Pisma Świętego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 966

DOKUMENTY KOŚCIOŁA O NATCHNIENIU „ Providentissimus Deus” 1893 Leon XIII Nie można zacieśniać natchnienia tylko do niektórych tekstów biblijnych dal ratowania prawdy w Piśmie św. Wszystkie księgi w całości zostały napisane z Ducha Św i dlatego są bezbłędne.

Natchnienie i przykłady

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wstęp do Pisma Świętego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1365

NATCHNIENIE Talmud (Palestyński i Babiloński) Tora, Prorocy i Pisma są pochodzenia Boskiego Józef Flawiusz „Kontra Appionem” Prorocy pisali pod natchnieniem, więc Księgi są Boże Żydzi z diaspory Septuaginta jest natchniona Filon Aleksandryjski Prorocy byli nieświadomi wypowiadanych słów. Septuagint...

Poglądy o natchnieniu w XX wieku

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wstęp do Pisma Świętego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1113

POGLĄDY O NATCHNIENIU W XX WIEKU Lagrange Rozważał pojęcie autorstwa Bożego. Próbował określić stosunek natchnienia do objawienia i sposób oddziaływania Boga na człowieka. Autorstwa Boże jest konsekwencją charyzmatu natchnienia. Autor natchniony pisząc korzysta z dwóch źródeł. Jest to: Objawienie ...

Problemy przy czytaniu Biblii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wstęp do Pisma Świętego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1036

PROBLEMY PRZY CZYTANIU BIBLII Biblia a prawdy przyrodnicze Prawdy przyrodnicze nie stanowią bezpośredniego orędzia Boga, najczęściej należą do środków społeczno-kulturowych związanych z powstawaniem Biblii. Odkrycia archeologiczne w XIX wieku wskazały na pewne nieścisłości w Biblii, które niektórzy...

Rozwój nauki o natchnieniu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wstęp do Pisma Świętego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1022

ROZWÓJ NAUKI O NATCHNIENIU Literatura judaistyczna Talmud (Palestyński i Babiloński) - zbiór praw. Bóg przemówił do Narodu Wybranego nie tylko przez proroków (z których największy był Mojżesz), ale też przez ich pisma. Są one pochodzenia Boskiego i należy je uważać na święte w następującej kolejnoś...

Skutki natchnienia od Boga

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wstęp do Pisma Świętego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763

SKUTKI NATCHNIENIA Żywe słowo Boże Bóg przemawia i działa przez Pismo święte i za jego pośrednictwem objawia siebie i motywy swojego zbawczego działania, pokazując jednocześnie prawdę o człowieku. Hbr 4,12 - słowo żywe i skuteczne. Słowem, w którym tkwi siła, by wrastać, jest Chrystus. Normatywnoś...

Zakres natchnienia i jego rodzaje

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wstęp do Pisma Świętego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1141

ZAKRES NATCHNIENIA Natchnienie wyrazowe Natchnienie obejmuje wszystkie czynności hagiografów i całą treść Ksiąg świętych. Należy więc przyjąć, że rozciąga się też ono na wszystkie pojedyncze słowa (mimo, ze

Pismo Święte o natchnieniu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wstęp do Pisma Świętego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812

PISMO ŚW. O NATCHNIENIU 2 Tm 3,16 Hiera grammata (ίερα γράμματα) „Święte Pisma” - to wyrażenie nie występuje w Biblii nigdzie poza 2Tm3,16. Możemy jej jednak znaleźć u pisarzy żydowskich: Filona Aleksandryjskiego („Życie Mojżesza II 292, III 39) i

Pojęcie i nazwa Pisma Świętego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wstęp do Pisma Świętego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1001

POJĘCIE I NAZWA PISMA Pismo święte - zbiór Ksiąg spisanych pod natchnieniem Ducha Św, mających Boga za autora i jako takie przekazane Kościołowi. Zbiór ten składa się z 73 Ksiąg (46 ST i 27 NT). Pisma te powstały w różnym czasie i mają różnych...