Ks. dr Krzysztof Kietliński - strona 2

Niedoskonałości moralne Starego Testamentu.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Krzysztof Kietliński
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833

3. Niedoskonałości moralne Starego Testamentu . Człowiek współczesny czytając Księgi Starego Testamentu znajduje teksty opisujące okrucieństwa wojenne, przekleństwa, zemstę, wielożeństwo, czy rozwody. Na podstawie tych tekstów może odnieść...

Poglądy kwestionujące absolutny charakter norm nowotestamentalnych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Krzysztof Kietliński
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

2.1 Poglądy kwestionujące absolutny charakter norm nowotestamentalnych Autorzy podważający ponadczasowy zakres norm nowotestamentalnych podkreślają, że aby w sposób właściwy odczytać nakazy moralne zawarte w Biblii należy je poddać badaniom egzegetycznym. Co więcej, sama

Prawo odwetu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Krzysztof Kietliński
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

Prawo odwetu. „Kto zabije człowieka, musi ponieść śmierć. Kto zada ranę bliźniemu, temu mają uczynić to samo, czego on się dopuścił” (Kpł 24, 17.19). „Oko twoje nie będzie się więc litowało: życie za życie, oko za oko...” (Pwt 19,21a). Starotestamentalna zasada odwetu, postanawiająca, iż jeśli kt...

Problem norm moralnych w świetle nauczania Kościoła

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Krzysztof Kietliński
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

Problem norm moralnych w świetle nauczania Kościoła W KO 11 Kościół stwierdza: „Ponieważ więc wszystko, co twierdzą autorzy natchnieni, czyli hagiografowie, winno być uważane za stwierdzone przez Ducha św., należy zatem uznawać, że Księgi biblijne w sposób pewny, wiernie i bez błędu uczą prawdy, ja...

Wojny Jahwe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Krzysztof Kietliński
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1022

Wojny Jahwe „ Powiedział do Dawida Saul: (...) służ mi jako mąż waleczny i prowadź wojny Jahwe” (1 Sm 18, 17b). „Mojżesz rozgniewał się jednak na dowódców wojska, na tysiączników i setników, którzy wrócili z wyprawy wojennej, i przemówił do nich: zostawiliście przy życiu wszystkie kobiety! A przec...

Sposoby naruszania godności człowieka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Krzysztof Kietliński
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

4. Sposoby naruszania godności człowieka Do najważniejszych dóbr osobowych człowieka należy jego godność czyli dobre imię. Wynika ona z faktu, że człowiek jest osobą ludzką, obdarzoną życiem duchowym (nieporównywalna wartość ludzkiej osoby została omówiona w enc.

Fundamenty starotestamentalnej moralności - Stary Testament

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Krzysztof Kietliński
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

1. Fundamenty starotestamentalnej moralności Jednym z zaleceń II Soboru Watykańskiego był postulat, by w teologii moralnej rozważać problemy moralności chrześcijańskiej w oparciu o Pismo Święte Starego czy Nowego Testamentu (DFK 16). Sobór zachęcał odczytywanie sensu moralnego wezwania Bożego skier...

Moralność selektywna, ascetyczna i integralna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Krzysztof Kietliński
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 917

Moralność selektywna, ascetyczna i integralna Wyróżniamy następujące sposoby realizacji moralności, czyli typy moralności ludzkiej: moralność selektywna moralność ascetyczna moralność integralna Zakładamy, że każdy człowiek ma pewną świadomość moralną, jest przekonany o jakichś wartościach i ich...

Pomiędzy prawdą a fałszem

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Krzysztof Kietliński
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

Pomiędzy prawdą a fałszem Z ks. Krzysztofem Kietlińskim, wykładowcą teologii moralnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rozmawia Piotr Chmieliński Piotr Chmieliński: - Czy kłamstwo jest grzechem? Ks. Krzysztof Kietliński: - Znamy ósme przykazanie, które zabrania fałszowan...

Prawo - zachowania moralne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Krzysztof Kietliński
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

PRAWO Podstawową normą w odniesieniu do zobowiązań moralnych Izraela, daną jako pouczenie od Boga, było prawo. „Prawo to praktyczny wyraz norm etycznych i obyczajowych, obowiązujących w danej społeczności”. Prorocy w oparciu o przepisy prawa Jahwe określali powinności moralne Izraela czy też wyli...