Ks. dr Janusz Węgrzecki

note /search

Działy filozofii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1155

Działy filozofii Teoria bytu (inaczej: metafizyka, ontologia) - metafizyka oznacza etymologicznie „po fizyce”, zaś ontologia oznacza „nauka o będącym, o tym co jest” Dawniej określeń tych używano zamiennie. Od czasu Husserla zwykle traktuje się...

Empiryzm-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1099

Empiryzm Empiryzm za źródło poznania uznał doświadczenie , które również miał za kryterium prawdy. Za jego szczytowe osiągnięcie uchodzi tzw. Wielka Linia Empiryzmu Brytyjskiego: John Locke, David Hume, George Berkeley. Dokonał się w niej pos...

Filozofia średniowiecza

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1253

FILOZOFIA ŚREDNIOWIECZA Filozofię średniowieczną można w dużym stopniu pojmować jako proces asymilacji pierwiastków arystotelesowskich przez myśl chrześcijańską. Pisma Arystotelesa były długo w Europie nieznane, za wyjątkiem pism logicznych, które znane już były od V lub VI wieku. Inne zaczęły nap...

Filozofia chrześcijańska - Nurt filozoficzny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii
Pobrań: 210
Wyświetleń: 903

Filozofia chrześcijańska (patrystyka i scholastyka) Patrystyka - filozofia ojców Kościoła, która współuczestniczyła w wypracowaniu dogmatów (sobór w Nicei - 1325) Filozofia chrześcijańska to filozofia, która rozwinęła się pod wp...

Filozofia oświecenia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1694

Filozofia oświecenia Najgłębsze filozoficzne hasło Oświecenia sformułował zapewne Kant: „Miej odwagę posługiwać się swoim rozumem” . Człowiek pozostaje dotąd w stanie niepełnoletniości, wynikającym z braku wiary, że mógłby kierować się własnym rozumem, a nie zdawać się wyłącznie na kierownictwo in...

Filozofia odrodzenia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii
Pobrań: 63
Wyświetleń: 903

FILOZOFIA ODRODZENIA Etymologiczny sens pojęcia „odrodzenie” wyraża reaktywację treści, wartości kiedyś żywotnych, a potem przyblakłych i zapomnianych. W historycznym kontekście Odrodzenie wyrażało zamiar zwrócenia się ku wartościom antycznym, w celu zdystansowania się do kultury średniowiecznej. ...

Filozofia-pojęcie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791

Filozofia - etymologiczne źródło znajduje się w starożytnej grece, gdzie wyraz ten oznacza „umiłowanie mądrości” fileo + sophia fileo - miłować, dążyć sophia - wiedza, mądrość Dla Greków „mądrość „ to znajomość spraw ludzkich i boskich. Tradycja autorstwo słowa „filozofia” przypisuje Pitagorasow...

Filozofowie-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii
Pobrań: 112
Wyświetleń: 847

Tales z Miletu - w. VII - VI. Uznany za pierwszego filozofa. Postawił pytanie: „Co stanowi zasadę świata?” Udzielił odpowiedzi - „woda”; „ bo wszystko pochodzi z wody i wszystko jest wodą”. Jako uzasadnienie podał że : „świat jest ożywioną ...

Pozytywizm-omówienie epoki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1071

Pozytywizm dominuje w II połowie XIX wieku. Można mówić o trzech fazach pozytywizmu: A . Comte; J.S. Mill; H. Spencer Avenarius, Mach Koło Wiedeńskie: Schlich, Carnasp, Wittgerstein. Twórcą pozytywizmu był August Comte. August Comte 1798 - 1857 Dzieła: „Kurs filozofii pozytywnej” „Rozprawa o ...