Ks. dr hab. Janusz Mierzwa

note /search

Zagadnienia z socjologii wartości

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Socjologia wartości
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1659

Ks. Prof. UKSW dr hab. Janusz Mierzwa WNHiS UKSW Instytut Socjologii Studia Stacjonarne Kierunek: Socjologia Wykład monograficzny: Socjologia wartości 30 godz./sem. Sem. I (zimowy) Rok akad. 2011/2012 Zagadnienia Problematyka wartości we współczesnej nauce Problemy definicyjne pojęcia „...

Socjologia wartosci - zagadnienia

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Socjologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1036

Prof. UKSW dr hab. Janusz Mierzwa. Notatka składa się z 1 strony. Ks. Prof. UKSW dr hab. Janusz Mierzwa WNHiS UKSW Instytut Socjologii Studia Stacjonarne Kierunek: Socjologia Wykład monograficzny: Socjologia wartości 30 godz./sem. Sem. I (zimowy) Rok akad. 2011/2012 Zagadnienia Problematy...

Demograficzne starzenie się społeczeństw

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Socjologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1001

Prof. UKSW dr hab. Janusz Mierzwa. Notatka składa się z 8 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Proces starzenia się ludności, Biologiczne starzenie się ludności, Socjologiczne starzenie się ludności, Granice wieku starszego, Indeks starości demograficznej, Społeczne konsekwe...

Demografia - Geneza demografii, Klasyfikacja zjawisk demograficznych

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Socjologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 840

Prof. UKSW dr hab. Janusz Mierzwa. Notatka składa się z 17 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Geneza demografii, Klasyfikacja zjawisk demograficznych, Źródła danych demograficznych, Spis powszechny, Rejestracja bieżąca...

Struktury demograficzne

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Socjologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1239

Prof. UKSW dr hab. Janusz Mierzwa. Notatka składa się z 12 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Współczynnik feminizacji, Współczynnik maskulinizacji, Zmienność struktury płci, Klasyfikacja struktur wieku, Typy struk...