Ks. dr hab. Janusz Mierzwa

Zagadnienia z socjologii wartości

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Janusz Mierzwa
 • Socjologia wartości
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1428

Ks. Prof. UKSW dr hab. Janusz Mierzwa WNHiS UKSW Instytut Socjologii Studia Stacjonarne Kierunek: Socjologia Wykład monograficzny: Socjologia wartości 30 godz./sem. Sem. I (zimowy) Rok akad. 2011/2012 Zagadnienia Problematyka wartości we współczesnej nauce Problemy definicyjne pojęcia „...

Socjologia wartosci - zagadnienia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Janusz Mierzwa
 • Socjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 896

Prof. UKSW dr hab. Janusz Mierzwa. Notatka składa się z 1 strony. Ks. Prof. UKSW dr hab. Janusz Mierzwa WNHiS UKSW Instytut Socjologii Studia Stacjonarne Kierunek: Socjologia Wykład monograficzny: Socjologia wartości 30 godz./sem. Sem. I (zimowy) Rok akad. 2011/2012 Zagadnienia Problematy...

Demograficzne starzenie się społeczeństw

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Janusz Mierzwa
 • Socjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

Prof. UKSW dr hab. Janusz Mierzwa. Notatka składa się z 8 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Proces starzenia się ludności, Biologiczne starzenie się ludności, Socjologiczne starzenie się ludności, Granice wieku starszego, Indeks starości demograficznej, Społeczne konsekwe...

Demografia - Geneza demografii, Klasyfikacja zjawisk demograficznych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Janusz Mierzwa
 • Socjologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 483

Prof. UKSW dr hab. Janusz Mierzwa. Notatka składa się z 17 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Geneza demografii, Klasyfikacja zjawisk demograficznych, Źródła danych demograficznych, Spis powszechny, Rejestracja bieżąca...

Struktury demograficzne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Janusz Mierzwa
 • Socjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

Prof. UKSW dr hab. Janusz Mierzwa. Notatka składa się z 12 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Współczynnik feminizacji, Współczynnik maskulinizacji, Zmienność struktury płci, Klasyfikacja struktur wieku, Typy struk...