Ks. dr hab. Czesław Kustra - strona 4

Rodzaje aktów prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1981

Rodzaje aktów prawa miejscowego doktrynie prawniczej sformułowano wiele różnych kryteriów stanowiących podstawę klasyfikacji prawa miejscowego, wśród nich 3 mają podstawowe znaczenie, a mianowicie: kryterium podmiotowe , kryterium rodzaju upoważnienia ustawowego , kryterium przedmiotowe i dopełni...

Prawodawcze kompetencje organów administracji publicznej - rozporządze...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

Prawodawcze kompetencje organów administracji publicznej. ROZPORZĄDZENIA : Na początku lat 80' rozpoczął się proces porządkowania reguł tworzenia prawa w Polsce. Należy to wiązać z powołaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uchwały budżetowe i akty porządkowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

Uchwały budżetowe. Trudności z określeniem charakteru prawnego budżetu są wcale nie mniejsze niż te, które dot. charakteru innych planów. Spowodowane to jest trzema powodami: 1)budżety powstają zawsze i wyłącznie w formach przewidzianych dla tworzenia prawa 2) są ściślej sformułowane niż plany ...

Uprawnienia prawodawcze podmiotów zastępujących organy jednostek samor...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Uprawnienia prawodawcze podmiotów zastępujących organy jednostek samorządu terytorialnego . Przypadki, w których dochodzi do odsunięcia na jakiś czas , a więc dochodzi do zawieszenia lub pozbawienia czyli rozwiązania organu funkcji publicznych dzieli się na 2 grupy: a) stanowią je przypadki z mo...

Wymogi formalne związane ze stanowieniem prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

Wymogi formalne związane ze stanowieniem prawa miejscowego. Zacznijmy od tego, jakie są wymogi proceduralne aktów prawa miejscowego wynikające z ustaw ustrojowych oraz z ustaw materialnych szczegółowych. Trzeba zacząć od tego, że ani przepisy konstytucji ani przepisy ustaw ustrojowych nie zawiera...

Wymogi proceduralne związane ze stanowieniem aktów prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1568

Wymogi proceduralne związane ze stanowieniem aktów prawa miejscowego. Prawo określa zarówno warunki ważności czynności konwencjonalnej, czyli aktu stanowienia, jak też warunki formalne wytworu tego aktu stanowienia, którym jest akt prawa miejscowego. Jednym słowem każdy akt prawa miejscowego musi...

Wymogi techniki prawodawczej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 735

Wymogi techniki prawodawczej. Wszystkie akty prawa miejscowego powinny być sporządzane zgodnie z dyrektywami techniki prawodawczej. Dyrektywy techniki prawodawczej są kierowane do osób redagujących akty prawa miejscowego, które wskazują, jak poprawnie formułować normy w tekście prawnym, jak popra...

Wytyczne do rozporządzenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672

WYTYCZNE DO ROZPORZĄDZENIA: - wytyczne są wskazówkami odnoszącymi się do treści rozporządzenia, a nie jakiejkolwiek sprawy związanej z przyszłym aktem wykonawczym. - Nie mogą odnosić się do procedury tworzenia rozporządzenia czy sposobu przygotowania rozporządzenia. - Ich sformułowanie obejmuje w...

Legislacja administracyjna - zagadnienia wstępne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1281

Legislacja administracyjna - doktryna coraz częściej posługuje się tym terminem. Czyni to jednak intuicyjnie, bowiem nie określa konkretnie desygnatu tego terminu. Problem optymalnego znaczenia terminu legislacja administracyjna jest istotny ...