Krzysztof Masło - strona 2

Pacta sunt servanda - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Krzysztof Masło
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 805

Ćwiczenia 6,7 Obowiązywanie i stosowanie umów międzynarodowych Podstawową zasadą jest pacta sunt servanda. Nie wiadomo jakie jest źródło tej zasady. Podstawą obowiązywania traktatów jest Art. 26-27 Konwencji Wiedeńskiej. Zasada pacta ...

Wykład - Wygaśnięcie traktatu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Krzysztof Masło
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 658

Ćw. 7 16.12.09 Wygaśnięcie traktatu: Wygaśnięcie traktatu może być następstwem: zastosowań postanowień traktatu niniejszej konwencji, katalog otwarty Zasada trwałości umów międzynarodowych: Okoliczności, które mogą: - przewidywać UM - powodują wygaśnięcie UM upływ czasu: jeżeli umowa nie zost...

Organ uprawniony do ratyfikacji - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Krzysztof Masło
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 742

Ćw. 8 6.01.10 Organ uprawniony do ratyfikacji to prezydent, Konst przewiduje kwalifikowany tryb ratyfikacji (art. 90 u.2) Za zgodą sejmu, ale zaostrzone kryteria przyjęcia, gdy sytuacja dot. Tylko umów miedzynar na mocy których RP przekazuje org miedzynar albo organowi miedzynar kompetencji organ...

Wykład - Wygaśnięcie traktatu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Krzysztof Masło
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 448

Ćwiczenia 8. Wygaśnięcie Art. 42 ust. 2 - wygaśnięcie traktatu, jego wypowiedzenie lub wycofanie się jednej ze stron mogą miejsce jedynie w wyniku zastosowania postanowień samego traktatu lub niniejszej konwencji. Tą samą regułę stosuje się także do zawieszania działa traktatu. Podstawy wynikając...

Wykład - zasada pokojowego rozstrzygania sporów Dekl

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Krzysztof Masło
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 455

ćw. 9 13.01.10 4 - zasada pokojowego rozstrzygania sporów Dekl - załatwienie sporów tak, aby nie zagrażało to pokojowi międzynarodowemu. Sposoby pokojowego rozstrzygania sporów: rokowanie pośrednictwo badań pojednawstwa rozjemstwa rozstrzygania sądowego odwołania się do regionalnych organi...

Ratyfikacja umów - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Krzysztof Masło
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 924

Ćwiczenia 9. Tylko prezydent dokonuje ratyfikacji Art. 90 Konstytucji RP - kwalifikowany tryb parlamentarny ratyfikowania umów międzynarodowych - potrzebna wcześniejsza zgoda sejmu, ale są specjalne zasady ratyfikacji: Ten tryb dotyczy tych umów międzynarodowych, na podstawie których Rzeczpospoli...