Kowalski - strona 2

note /search

Wyznaczanie wysokości otworu jazu - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 854

Wyznaczanie wysokości otworu jazu Wydatek przelewu o kształcie praktycznym Q = σ · ε · m · b · Q = Qm g - przyspieszenie ziemskie b - szerokość światła σ - współczynnik zatopienia przelewu ε - współczynnik dławienia bocznego m - współczynnik wydatku Vo - prędkość dopływowa α - współczynnik Sa...

Zawory i zastawki - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

Małe zamknięci płaskie zastawki o konstrukcji drewnianej są wykonywane z bali drewnianych grubość ich 6-8 cm połączone są ze sobą za pomocą wpustów i wzmocnione konstrukcyjnie za pomocą płaskowników i kątowników szerokość zamknięć 1-1,5 m mogą...

Zapory z rdzeniem - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1064

Zapory z rdzeniem - rdzeń z betonu, żelbetonu lub asfaltobetonu Uszczelnienia podłoża przesłony pionowe - mogą być z gruntu spoistego z betonu lub żelbetu ze ścianek szczelnych lub stalowych oraz zastrzyków uszczelniających (w przypadku podłoża skal...

Urządzenia zrzutowe zapór ziemnych - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2583

Urządzenia zrzutowe zapór ziemnych Urządzenia upusty przelewowe przelewy przelewy upusty denene upusty czołowe stokowe spusty (całkowite) denne opróżnienie zbiornika Rozporządzenie 1996 przy Qk - należy przyjmować że użyte są wszystkie urządzenia do przepuszczenia wody Zdolność przelewu powinn...

Projekt konstrukcji stropu na belkach stalowych - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2849

Wstęp oraz założenia do projektu Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji stropu na belkach stalowych dla hali z przeznaczeniem na hurtownie spożywczą oraz słupów podpierających strop wykonanych ze stali jako dwugałęziowe. Podstawa opracowania Projekt sporządzono w ...

Obliczenia słupa - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3528

Określenie wysokości krytycznych słupa Wstępny dobór geometrii słupa Słup będą stanowiły dwa ceowniki. Zakładamy wstępnie smukłość słupa Przyjmuje wstępnie dwa ceowniki C300 o polu przekroju jednego ceownika 58,8 cm2 (pole całkowite przekroju słupa wynosi Ac = 117,6 cm2). Odległość h0 pomiędzy

Kratownice przestrzenne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3185

KRATOWNICE PRZESTRZENNE Dźwigary kratownicowe przestrzenne powstają w wyniku wykonania płaskiego skratowania pomiędzy trzema, czteroma lub więcej pasami oraz wykonania poprzecznych wykratowań stężających, rozmieszczonych w pewnych odległościach. Kratownice przestrzenne są geometrycznie niezmienne. K...

Projektowanie słupów - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 791

PROJEKTOWANIE SŁUPÓW RYGLI ORAZ POŁĄCZEŃ RAM POPRZECZNYCH HAL STALOWYCH Wymiarowanie ram (czyli sprawdzanie nośności słupów i rygli) polega na:poprawnym przyjęciu schematu statycznego, zestawieniu obciążeń działających na ramę poprzeczną, wyznaczeniu sił wewnętrznych w prętach ramy (na ogół numeryc...

Asortymenty wyrobów stalowych - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

Walcowanie - rodzaj obróbki plastycznej metali wykonywany na walcarkach. Walcowanie polega na kształtowaniu materiału między obracającymi się walcami, tarczami, rolkami lub przemieszczającymi się względem siebie narzędziami płaskimi. S...

Hale według ich przeznaczenia - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 791

hale według ich przeznaczenia: -hale produkcyjne, dość często wyposażone w suwnice pomostowe lub podwieszone, -hale magazynowe, wyposażone w suwnice lub w przejezdne środki transportu (wózki widłowe), -chłodnie składowe (z temperaturą -18 -*- -24°C), -hale masowej obsługi (dworce lotnicze, kolejowe...