Kowalski

note /search

Koszty wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2597

WYKŁAD 5 Ks + Kz = Kc Ks/Q = Kps Kz/Q = Kpz Kc/Q = Kp Kk = ΔKc/ΔQ Q Kc Ks Kz Kp Kps Kpz Kk 0 24 24 0 - - - - 1 34 24 10 34 24 10 10 2 42 24 18 21 12 9 8 3 48 24 24 16 8 8 6 4 52 24 28 13 6 7 4 5 55 24 31 11 4 4 / 5 6 1 / 5 3 6 60 24 36 10 4 6 5...

Wykład o dochodach

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1911

MIKROEKONOMIA - WYKŁAD 8 PODZIAŁ DOCHODÓW W ekonomii dwa najważniejsze aspekty to produkcja o podział. Podział może być rozpatrywany w różnych aspektach: dochodowy - zasady podziału wpywają na kszałtowanie poziomu i relacji dochodów stymulacyjny - zasady podziału powinny stymulować efektywność...

Monopol - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 805
Wyświetleń: 2534

WYKŁAD 6 I. Gdy w mikroekonomi mówimy o rynku, zawsze mamy na mysli jakąś branżę, dział gospodarki zajmujący się produkcją dóbr zaspakajajacych pewne potrzeby Poszczególne przedsiębiorstwa maja różny stopień udziału w rynku, różną na nim pozycję 4 modele rynku: rynek doskonale konkurencyjny ...

Przedsiębiorstwo - Wyklad

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1694

MIKROEKONOMIA Przedsiębiorstwo Przesiębiorstwo jest to podmiot gospodarczy, który prowadzi działalność produkcyjną, handlową lub usługową w celach zarobkowych i na własny rachunek. Przedsiębiorstwa są zróżnicowane pod względem rozmiarów i form własności. Biorąc pod uwagę rozmiary przedsiębiorstw...

Rynek - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1925

Rynek- całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków w jakich one przebiegają. Kupno jest to zapotrzebowanie (popyt) konsumentów na różne dobra i usługi. Sprzedaż jest to podejście od strony producentów. Rynek jest to porozumienie między sprzedającymi a kupującymi, w którym podaż poprzez...

Ubezpieczenia - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 840

WYKŁAD X - dn.22.04.04r. UBEZPIECZENIA EMERYTALNO - RENTOWE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE Mężczyzna przechodzi na emeryturę w wieku 65 lat. Żyje ok. 68 lat. Więc jest emerytem 3 lata - pobiera emeryturę z ZUS - u. Średnia długość życia mężczyzny w 2002 roku wynosiła 70lat, a kobiety 79 lat. Wniosek - ...

Porta latina klucz

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Łacina
Pobrań: 8043
Wyświetleń: 14315

"cultúra, licéntia, púrpura, médicus, músculus, camélus, secrétus, públicus, metállum, aúrum, argéntum, óptimum, administrátor, auctóritas, compléxus, ímpetus, fácies." "abstinentÆa = abstynencja, amph$ra = amfora, Clara = Klara, bibflla = bibuła, charta = karta, client¬la = klien...

Hydrologia i nauka o ziemi-opracowanie zagadnień

 • Politechnika Wrocławska
 • Hydrologia i nauka o ziemi
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1393

Hydrologia PWr 1. Mały i duży obieg wody w przyrodzie. 2. Pomiary stanów wody, natężenia przepływu.  - techniki i przyrządy. 3. Krzywa natężenia przepływu (krzywa konsumpcyjna). 4. Klasyfikacja modeli stosowanych w hydrologii. 5. Model ruchu nie...

Zanieczyszczenia powietrza - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy ochrony środowiska
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1218

Zanieczyszczenia powietrza POWIETRZE jest mieszaniną gazów, z których składa się atmosfera ziemska. Głównymi jego składnikami są; azot stanowiący ok. 78% i tlen ok. 21%.Pozostałą część stanowią inne gazy; argon, dwutlenek węgla oraz w niewielkich ilościach; neon, hel,

Siły utrzymujące - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1288

Siły utrzymujące (biernie) (G-W)*tgφ - siła tarcia w płaszczyźnie przesunięcia C*F - siła spójności Ebd - siła odporu Siły bierne pojawiają się wówczas gdy pojawia się przesunięcie Siły przesuwające (czynne) parcie wody parcie czynne gruntu Siły czynne - siły działające niezależnie od stanu ...