Klimatyzacja-sprawozdanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klimatyzacja-sprawozdanie - strona 1 Klimatyzacja-sprawozdanie - strona 2 Klimatyzacja-sprawozdanie - strona 3

Fragment notatki:

Zespół nr 7 DATA: 20.10.2009
Magdalena Łyżwińska
Magdalena Wiszniewska
Kinga Moskal
Rafał Matczak
Maciej Malinowski
Phuong Thao Dang Tran
SPRAWOZDANIE
Cel ćwiczenia:
Zapoznanie się z metodą projektowania procesu klimatyzacji powietrza w oparciu o wykres fazowy powietrza wilgotnego.
Przeprowadzenie procesu klimatyzacji.
Wykonanie obliczeń bilansowych.
Wykonanie ćwiczenia:
Przeprowadzono proces klimatyzacji przy przepływie powietrza G=950 m3/h i wody L=3800 l/h przy włączonych na stałe grzałkach o mocy 12 i 9 kW.
Opracowanie wyników:
Wilgotność X(g/m3) przeliczono na kg/kg wykorzystując wartość gęstości powietrza w warunkach normalnych wynoszącą 1,2928 kg/m3, korzystając z wykresu fazowego.
Objętość wilgotną powietrza V obliczono na podstawie zależności:
V0-objętość właściwa suchego powietrza;
V-objętość wilgotna powietrza [m3/kg powietrza suchego]
Vs-objętość wilgotna powietrza nasyconego (ϕ=100%)
Xs-wilgotność powietrza nasyconego (ϕ=100%)
V0, Vs­, Xs odczytano z wykresu fazowego powietrza wilgotnego dla temperatury T=56,20C:
V0= 0,93 [m3/kg]
Vs­= 1,11 [m3/kg]
Xs= (odczytać dla nasycenia 100% z osi wilgotności na kg suchego pow.dla danej temp) [kg/kg]
X2=0,024 [kg/kg]
Wykorzystano przekształcony wzór:
V=0,981 m3/kg
G=G0/V
Gdzie G0 to przepływ powietrza zadany podczas przebiegu procesu
G=950/0,981=968,40 kg/h
OBLICZENIE ILOŚCI WODY ODPAROWANEJ W
Różnica wilgotności powietrza na wlocie i wylocie była zmienna w czasie, więc ilość wody odparowanej do przepływającego powietrza w czasie trwania procesu obliczono ze wzoru:
Dane, które wykorzystano do wyznaczenia zależności (X2-X1)odczytano z wykresu fazowego układu powietrze-para wodna i zebrano w tabeli:
t[min]
T1[°C]
ϕ1[%]
X1[kg/kg]
T5[°C]
ϕ2[%]
X2[kg/kg]
0
21,7
37,3
0,007
22,0
95,6
0,018
2
21,8
37,2
0,007
31,1
58,0
0,016
4
21,8
37,2
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz