Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 94

Analiza czynników produkcji-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

Analiza czynników produkcji - teoria wyboru producenta Produkt całkowity to całkowita wielkość produkcji wytworzona w danym czasie. Produkt przeciętny jest to ilość produktu całkowitego przypadająca na jednostkę czynnika wytwórczego.( najczęściej odnosimy to do jednostki czynnika zmiennego, czyli ...

Koszty całkowite - wzory

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 2492
Wyświetleń: 3843

Koszty całkowite TC = TVC + TFC CAŁKOWITE KOSZTY PRODUKCJI (Total Costs) - TC - suma kosztów stałych i zmiennych, tj. suma wszystkich wydatków firmy poniesionych w procesie wytwarzania w danym czasie. KOSZTY STAŁE (Total Fixed Costs) - TFC - te pozycje wydatków, które są niezależne od bieżącego p...

Mikroekonomia-skrypt

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1337

1 EKONOMIA-NAUKA BADA JAKI SPOLECZENSTWO DECDUJE O TYM CO JAK I DLA KOGO WYTWARZAC DOBRA- PRODUKT,RZECZ ZASPOKAJAJACA POTRZEBY DOBRA WOLNE -NIEOGRAN(NATURA),W WIĘKSZOŚCI BEZPLATN RZADKIE-JEŚLI MAMY ZA MALO OGRANICZ DO POTRZEB -KONSUMPCYJNE BEZPOSRED ZASPOKAJAJA POTRZEBY -PRODUKCYJNE POSREDNIO ...

Podstawy ekonomii-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 553

Podstawy ekonomii. Ekonomia-jest to nauka o procesie gospodarowania tzn. o produkcji, podziale, wymianie i konsumpcji środków zaspokajania potrzeb. Jest również nauką, która odkrywa i opisuje związki i zależności przyczynowo-skutkowe czyli p...

Równowaga rynkowa-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1540

Równowaga rynkowa Jest to punkt, w którym podaż danego dobra odpowiada dokładnie jego popytowi. Cena równowagi rynkowej jest to jedna, jedyna cena, przy której wielkość popytu równa się wielkości podaży. Przy tej cenie nie ma ani nadwyżek, ani niedoborów na rynku. Wszystkie transakcje są zrealizow...

Rynki kapitałowe-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

Rynki kapitałowe. Rynek kredytowy ( kredyty długoterminowe ) Podaż kredytów tworzą oszczędności gospodarstw domowych. Popyt na kredyty uzależniony jest od takich czynników jak: stopa procentowa, wysokość dochodów, koniunktura. Równowaga na rynku kredytów. Rynek papierów wartościowych Elementem r...

Teoria racjonalnego wyboru konsumenta-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 805

TEORIA RACJONALNEGO WYBORU KONSUMENTA Model decyzji konsumenta opiera się na założeniu, że konsument, przy danym ograniczeniu budżetowym, stara się osiągnąć maksymalny poziom użyteczności. gdzie: p i - cena dobra i ; ( i = 1, 2, ..., n ) ; q i - ilość dobra i ; B - ograniczenie budżetowe (dochód...

Wybrane zagadnienia ekonomii-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

Wybrane zagadnienia ekonomii Definicje ekonomii Definicja pierwsza: ekonomia jest nauką o gospodarowaniu Definicja druga: ekonomia jest nauką o dokonywaniu wyborów Definicja trzecia: jako nauka odpowiadająca na trzy pytania: Co, ile, jak, dla kogo wytwarzać Definicja czwarta: nauka zajmująca si...

Mikroekonomia-pytania testowe

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1078

1. Kosztem alternatywnym zbudowania geotermicznej elektrociepłowni jest: a. suma wydatków, jakie należałoby ponieść za korzystanie z innych źródeł energii, b. koszt budowy elektrociepłowni pomniejszony o oszczędności wydatków związanych z ochroną środowiska, c. utrata dóbr i usług które można by ...

Podstawy zarządzania- skrypt

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 238
Wyświetleń: 616

Zarządzanie Termin zarządzanie odnosi się do procesu doprowadzenia do wykonania określonych rzeczy, sprawnie i skutecznie, wspólnie z innymi ludźmi i poprzez nich. W ujęciu tradycyjnym wyodrębnia się pięć funkcji (składowych) zarządzania, tj.: planowanie, organizowanie, prowadzenie