Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 89

Racjonalizm-Kartezjusz-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 63
Wyświetleń: 490

Przełom XVI / XVII w. Epoka rewolucji naukowej: „Więcej jest rzeczy na ziemi i w niebie niż się ich śniło waszym filozofom” (Szekspir) „Wielu przejdzie i rozszerzy się zakres nauk” (Księga Daniela) • 1605-20, Wielkie ustanowienie ...

Sokrates-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 630

Epoki rozwoju filozofii są paralelne z podziałem w innych dziedzinach kultury • Epoka starożytna: VII/VI w. p.n.e. – poł. VIII w. n.e. • Epoka średniowieczna: poł. VIII w. – poł. XV w. • Epoka nowożytna: XVI w. – XIX w. • Epoka współczesna: lata 30. XIX w. – lata 70. XX w. • Epoka posmo...

Wittgenstein-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 91
Wyświetleń: 819

Ludwig Wittgenstein (1889-1951) • Najwybitniejsza postać filozofii analitycznej, bijąca rekordy popularności, którą zawdzięcza nie tylko swojej filozofii, ale również nieprzeciętnej osobowości. Poświęcono mu około 6 tysięcy artykułów i książek, ponadto biografie (np. Ray Monk, L.Wittgenstein...

Ekonomia matematyczna - pytania i odpowiedzi

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1064

Podać, jak mierzy się odległość między koszykami dóbr. Podać określenie przestrzeni metrycznej. Podać określenie przestrzeni towarów. Podać, jak określa się podstawowe działania na koszykach dóbr. Określić pojęcie liniowej kombinac...

Mikroekonomia - 129 definicji

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 539

1.Ekonomia - jest nauką badającą jak ludzie radzą sobie z rzadkością - brakiem nieograniczonej dostępności dóbr, jak rozwiązują dotkliwy problem alokacji ograniczonych zasobów w celu zaspokojenia konkurencyjnych chęci aby zaspokoić ich tyle, ile jest w danej sytuacji możliwe. 2.Ekonomia pozytywna -...

Monopol, ologopol-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1561

Monopol pełny Cechy: jeden podmiot wytwórczy lub handlowy podmiot jest cenodawcą brak substytutów, jeden produkt o danych właściwościach istnieją bariery wejścia na rynek Krzywa popytu dla monopolu Siła monopolowa to zdolność monopolu do zmiany ceny rynkowej wytwarzanego przez siebie produktu...

Rynki kapitału-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1001

Rynki kapitału Kapitał może występować w formie rzeczowej- maszyny, urządzenia. Kapitał rzeczowy to zasób wytworzonych dóbr przyczyniających się do produkcji innych dóbr i usług. Kapitał rzeczowy jest rezultatem procesu produkcji, powsta...

Skrypt - pojęcia ekonomiczne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 504

Podstawy ekonomii. Ekonomia-jest to nauka o procesie gospodarowania tzn. o produkcji, podziale, wymianie i konsumpcji środków zaspokajania potrzeb. Jest również nauką, która odkrywa i opisuje związki i zależności przyczynowo-skutkowe czyli prawa ekonomiczne chociaż ich nie tworzy. Ekonomia-jest na...

Zachowanie i organizacja przedsiębiorstwa-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 448

Zachowanie i organizacja przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo w ujęciu modelowym jest to organizacja pod jednym zarządem, wyodrębniona ekonomicznie i prawnie, której celem jest działalność gospodarcza przynosząca zyski poprzez sprzedaż produktów i usług. Przedsiębiorstwo jest organizacją samodzielną i ...

Asymetryczny model duopolu von Stackelberga-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1365

Asymetryczny model duopolu von Stackelberga. Model ten wychodzi z krytyki modelu Cournot'a. Zachowuje on wszystkie poprzednie założenia z wyjątkiem tego, że teraz jeden z producentów będzie się zachowywać heteronomicznie (czyli w swojej kalkulacji uwzględnia funkcję reakcji konkurenta, co oznacza, ...