Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 87

Egzamin 2012 - pytania

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Żuk
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 154
Wyświetleń: 784

Stopa % dla wkładów procentowych rocznych wynosi 10% w skali roku. Jaka będzie wartość kwoty 2 po 2 latach? Gdyby przy dopisywaniu odsetek zastosowano okresy kwartalne to jaka stopa % równoważyłaby 10% w skali roku? Jaka jest obecna wartość kwoty 1 otrzymanej po upływie 2 lat? Stopa dyskontowa =11...

Funkcja BP - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Wyszyński
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1022

WYPROWADZENIE FUNKCJI BP. BP- Bilans Płatniczy Do modelu IS-LM dodajemy wymianę z zagranicą: IS-LM-BP (Model Mundella- Fleminga) Jeśli gospodarka otwarta to mamy wymianę z zagranicą (przepływ pieniądza): - wymiana handlowa (eksport, import) - wymiana kapitałowa (np. inwestycje za granicą) Cał...

Ilościowa teoria pienądza - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Wyszyński
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 119
Wyświetleń: 616

ILOŚCIOWA TEORIA PIENIĄDZA. M ∙ V ≡ P ∙ T Podaż pieniądza x prędkość obiegu pieniądza = średni poziom cen x ilość transakcji V- ile jedna złotówka w danym okresie obsłuży transakcji w gospodarce T- możemy utożsamiać z poziomem produkcji (Y) poziom cen jest proporcjonalny do ilości pieniądza w g...

Problem ogrodnika - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof Ivan Blahun
 • Programowanie w warunkach ryzyka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1050

PROBLEM OGRODNIKA Ogrodnik ma 4 ha ziemi. Specjalizuje się w uprawie pomidorów i cebuli. Plony zależą od stanu pogody. Dla każdego stanu ustalono plony pomidorów i cebuli (tys/ha). Znamy prawdopodobieństwo wystąpienia stanu pogody. Znamy także cenę sprzedaży: 3 zł/kg pomidorów i 2 zł/kg cebuli. Ze ...

Test 1 i opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Danuta Tabin
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1337

Humanizacja to lata 90. w rozwoju funkcji personalnej N biurokratyzacja- XIX-50.XXw.; instytucjonalizacja- 60; humanizacja- 70.; ekonomizacja- 80.; przedsiębiorczość wew. i zew.- 80-90.; s.6 Tayloryzm propagował naukowy dobór i szkolenie pracow...

Arystoteles-opracowanie - filozof

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 525

Arystoteles 384-322 przed Chr. • Filozof „z tego świata” • Następca Platona • Twórca syntezy wiedzy (jego dzieło to encyklopedia filozofii i nauk szczegółowych) • Pierwszy wielki biolog • Mistrz racjonalnej myśli • „Porządniś, który chciał zaprowadzić ład wśród pojęć” (J. Gaarder) • „Naucz...

Berkeley-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 105
Wyświetleń: 917

George Berkeley (1685-1753) • Biskup Dublina • Bezkompromisowy naukowiec i eksperymentator • Niekonwencjonalny teoretyk poznania • Zwalczał ateizm • Propagował idee wyższego szkoln...

Egzystencjalizm ateistyczny-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1085

Wyznaczniki egzystencjalizmu • Wewnętrznie zróżnicowany nurt filozofii współczesnej, a nie jednoznaczna doktryna społeczna • Akcentuje punkt widzenia podmiotu działającego („ja umrę”). • Człowiek ujmowany w całej pełni („jesteśmy wrzuceni w świat”). • Wydobywa to, co najistotniejsze dla egzy...

Egzystencjalizm teistyczny-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 504

Egzystencjalizm teistyczny / filozofia dialogu: „niebo to inni” • Podczas gdy Sartre uważał, że człowiek realizuje siebie poprzez agresywne dystansowanie się od innych, filo...

Fenomenologia-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 168
Wyświetleń: 812

FENOMENOLOGIA Edmund Husserl Max Scheler Roman Ingarden Edith Stein Edmund Husserl (1859-1938) • Studiował matematykę, fizykę, astronomię i filozofię na uniwersytecie w Lipsk...