Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 86

Namaszczenie chorych - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1134

NAMASZCZENIE CHORYCH ŹRÓDŁA: KPK, kan. 998-1007. KKKW, kan. 737-742. Rituale Romanum. Ex decreto sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, Città del Vaticano 1969-: Ordo unctionis infirmorum eorumque pastoralis cu...

Obrządek - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1239

ks. Leszek Adamowicz PRZYNALEŻNOŚĆ DO KOŚCIOŁA SUI IURIS WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA KOŚCIELNEGO Chrzest jako brama sakramentów (KPK/1983, kan. 849) powoduje narodzenie do nowego życia w Chrystusie i z Jego woli konieczny jest do zbawienia, ...

Patriarcha - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1029

ks. Leszek Adamowicz PATRIARCHA WE WSCHODNICH KOŒCIO£ACH KATOLICKICH. GENEZA URZÊDU I PROCEDURA JEGO OBSADZENIA WED£UG KODEKSU KANONÓW KOŒCIO£ÓW WSCHODNICH. Wœród wielu urzêdów charakterystycznych dla struktur w³adzy i pos³ugi w Koœciele Katolickim szczególn¹ pozycjê zajmuje staro¿ytny urz¹d pa...

Egzamin z podstaw makroekonomii

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Wyszyński
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 112
Wyświetleń: 959

1. Połącz wymienionych ekonomistów z najbardziej pasującymi do nich pojęciami: John Hicks John Keynes Arthur Laffer Alban Phillips Paul Samuelson Model IS-LM empiryczna “Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza” zależność między inflacją a stopą bezrobocia synteza neoklasyczna 2. Z...

Zadania z indeksów

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Wyszyński
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1029

Indeksy: indywidualne i agregatowe Y, y - wielkości badane t - punkt czasu uznany za badany t-k - punkt czasu uznany za bazowy j=1,2,…,n - składniki agregatu Miary dynamiki mogą przybierać postać: przyrostów absolutnych tempa przyrostu Zad. 1. W dniu 31.12.1995r. liczba zarejestrowanych bezr...

Egzamin zestaw 3

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Alicja Oniszczuk
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 875
Wyświetleń: 1463

Zestaw 3. 1. Oblicz roczną stawkę amortyzacji środka trwałego o przewidywanym okresie eksploatacji 10 lat oraz zaksięguj roczną amortyzację środka trwałego, którego wartość początkowa wynosi 25000zł. 2. Zaksięguj operacje składające się na sprzedaż środka trwałego o Wp 1 i 50% stopniu zużycia,

Egzamin zestaw 4

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Alicja Oniszczuk
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 777
Wyświetleń: 1225

Zestaw 4. 1. Porównaj metodę liniową i degresywną naliczania amortyzacji oraz przedstaw sposób ewidencji amortyzacji. 2. Zaksięguj operacje składające się na zakup środka trwałego o Wp 1, VAT naliczony w fakturze zakupu wynosi 7%. 3. Oblicz stałą cenę ewidencyjną zakupionych materiałów przy założ...

Zadania z egzaminu z wcześniejszych lat

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Alicja Oniszczuk
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 735
Wyświetleń: 1435

1. Przedstaw zasady funkcjonowania konta 300. 2. Co oznacza saldo Dt konta 490. 3. Oblicz i zaksięguj amortyzację środka trwałego metodą liniową oraz degresywną za 3 kolejne lata. Wp środka trwałego wynosi 2zł, stawka 20%. Współczynnik przyspieszonej amortyzacji wynosi 2. 4. Przekazano w formie d...

Egzamin 2009 - pytania

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Żuk
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 189
Wyświetleń: 658

Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją masową jednorodnych produktów. Dane są następujące informacje finansowe: cena sprzedaży 400, jednostkowy koszt robocizny bezpośredniej 25, jednostkowy koszt materiałów bezpośrednich 85, jednostkowy zmienny pośredni koszt produkcyjny 15, jednostkowy zmienny kosz...

Egzamin 2011 - pytania

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Żuk
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1155

Zaksięgować operacje gospodarcze, ustalić zmianę stanu produktów księgowo i w tabelce. Zmiana stanu produktów Bilans otwarcia Bilans zamknięcia Zmiana Konto Nazwa Wn Ma Wn Ma BZ-BO Salda wybranych kont: Koszty rodzajowe - ...