Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 85

Umowy kooperacyjne - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Andrzej Herbet
 • Prawo handlowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 994

Pojęcie, typy i regulacja prawna umów o trwałe współdziałanie przedsiębiorców Umowy o trwałe współdziałanie (o współpracę gospodarczą przedsiębiorców) to wszystkie umowy zaliczane do tej kategorii wykazują cechy wspólne tj.: organizują działanie przedsiębiorców w zakresie wykonywania przez nich dz...

Postępowanie dowodowe w procesie karnym - wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Joanna Dzierżanowska
 • Prawo karne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1176

Wykład 2 09.10.2012 Zagadnienia wstępne Zasada prawdy materialnej = art. 2 &2 KPK wymóg aby ustalenia faktyczne w oparciu o które następuje orzekanie były udowodnione, czyli zgodne z rzeczywistością gwarancje prawdziwości ustaleń faktycznych dowody zarysowują pewien stopień prawdopodobieństw...

Opracowanie zagadnień - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 917

KPA - ZAGADNIENIA OPISOWE Stadia postępowania: Administracyjnego: S. wstępne - obejmuje czynności wszczęcia postępowania oraz czynności procesowe mające na celu zbadanie dopuszczalności wszczęcia postępowania w określonej sprawie S. postępowania wyjaśniającego - obejmuje czynności procesowe, któ...

Motu proprio omnium in mentem - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo kanoniczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

5. Polski przekład motu proprio „Omnium in mentem” na temat zmian w Kodeksie prawa kanonicznego Konstytucja apostolska Sacrae disciplinae leges, promulgowana 25 stycznia 1983 r., zwróciła uwagę wszystkich na fakt, że Kościół jako wspólnota jednocześnie duchowa i widzialna oraz hierarchicznie up...

Tezy do egzaminu licencjackiego

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Egzamin licencjacki
Pobrań: 147
Wyświetleń: 693

TEZY DO EGZAMINU LICENCJACKIEGO 1. Praworządność - pojęcie, gwarancje 2. Wykładnia prawa 3. Ustawy kościelne 4. Kościelna władza rządzenia 5. Powierzenie urzędu kościelnego 6. Corpus iuris Canonici 7. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917...

Referat - klauzula sumienia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1351

1.KLAUZULA SUMIENIA Wiele osób zadaje sobie pytanie czym jest klauzula sumienia? W naszym referacie będziemy próbowały odpowiedzieć na to pytanie. Klauzula sumienia- to prawo postępowania zgodnie z własnym sumieniem , a także wolność od przymusu postępowania wbrew własnemu sumieniu. W niektórych p...

Bierzmowanie - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1162

BIERZMOWANIE (CHRYZMACJA) ŹRÓDŁA: KPK, kan. 879-896. KKKW, kan. 692-697. Rituale Romanum. Ex decreto sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, Città del Vaticano 1969-: Ordo initiationis christianae adultorum, 1972 (Obrz...

Chrzest - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 49
Wyświetleń: 917

CHRZEST ŹRÓDŁA: KPK, kan. 849-878. KKKW, kan. 675-691. Rituale Romanum. Ex decreto sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, Città del Vaticano 1969-: Ordo baptismi parvulorum, 19732; wydanie polskie: Obrzędy chrztu dzieci dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1...

Forma prawna zawarcia małżeostwa mieszanego wyznaniowo

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 49
Wyświetleń: 553

ks. Leszek Adamowicz Forma prawna zawarcia małżeostwa mieszanego wyznaniowo Prawo do zawarcia małżeostwa na podstawie prawa naturalnego posiada każdy człowiek. Zasada ta, mieszcząca się w szerszym stwierdzeniu, że każdy ma prawo do swobodnego wyboru stanu życia, została zdeklarowana w zarówno w ...

Historia kondyfikacji

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

ks. Leszek Adamowicz, KUL HISTORIA KODYFIKACJI PRAWA DLA WSCHODNICH KOŒCIO£ÓW KATOLICKICH Kodeks Kanonów Koœcio³ów Wschodnich stanowi zbiór prawa wspólnego dla 21 katolickich Koœcio³ów wschodnich sui iuris, które wraz z Koœcio³em ³aciñskim stanowi¹ swoist¹ communio Ecclesiarum w Koœciele powsz...