Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 78

Planowanie - procesowe

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

Plan to dokument który jest projektem przyszłości jakiej pragniemy (wynik planowania), zawierający skuteczne środki do jej realizacji. Podstawową cechą planu jest jego celowość gdyż plan formułowany jest dla zapewnienia sprawnej realizacji postawionego celu. Plany powinny przewidywać, jakie działani...

Istota gospodarki feudalnej-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1071

ISTOTA GOSPODARKI FEUDALNEJ   Stosunki feudalne tworzyły się wraz z upadkiem systemu niewolniczego. W gospodarce feudalnej dominowało rolnictwo. Połączona ona była z czynnikiem politycznym i występował wysoki stopień samowystarczalności. Podstawową formą systemu feudalnego był system lenny, który ...

Charakterystyka epoki wspólnoty pierwotnej-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 84
Wyświetleń: 910

Charakterystyka epoki wspólnoty pierwotnej. Neolityczna rewolucja rolnicza Wspólnota pierwotna przypada na epokę kamienną, która dzieli się na: -paleolit (1000 000 - 14 000 p. n. e. ) -mezolit (14 000 - 8 000 p. n. e. ) -neolit (8 000 - 4 000 p. n. ...

Dwudziestolecie międzywojenne-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1491

Wpływ I wojny światowej na gospodarkę.   Podczas działań wojennych zginęła ogromna ilość wojsk /straty wojsk wynosiły około 10mln/jak i ludności cywilnej. Zostały zrujnowane miasta i wsie, Większość zniszczeń domów, zakładów przemysłowych i ich wyposażenia, kopalń, inwentarza żywego, środków trans...

Feudalny model gospodarki średniowiecznej-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1260

FEUDALNY MODEL GOSPODARKI ŚREDNIOWIECZNEJ RENESANS KAROLIŃSKI - Karol Wielki poprzez zorganizowanie silnego państwa stworzył przesłanki do rozwoju gospodarczego. Zreformował on system pieniężny: podstawową jednostką monetarną był srebrny funt karoliński (libra), oraz zreformował system szkolnictwa ...

Odkrycia geograficzne, hiszpania-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1022

EKONOMICZNE ZNACZENIE WIELKICH ODKRYĆ GEOGRAFICZNYCH   Podstawowymi przyczynami odkryć geograficznych była konieczność znalezienia drogi morskiej do Indii w celu sprowadzenia przypraw i kruszców szlachetnych oraz szerzenie chrześcijaństwa. Wyprawom sprzyjał postęp w dziedzinie nawigacji oraz powst...

Rewolucja przemysłowa w Anglii-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 987

Rewolucja przemysłowa w Anglii.   Rewolucja przemysłowa oraz zwycięstwo zasad liberalizmu gospodarczego umocniły rolę przemysłu i górnictwa w gospodarce. Spadał natomiast udział rolnictwa w tworzeniu dochodu narodowego. Rewolucja p...

Starożytność-historia gospodarcza

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 84
Wyświetleń: 637

HISTORIA GOSPODARCZA     1.PRZEDMIOT HISTORII GOSPODARCEJ I JEJ ZNACZENIE DLA EKONOMISTÓW   Historia gospodarcza zajmuje się procesami tworzenia i podziału dochodu społecznego w danym okresie historycznym, na danym terytorium. Jes...

Drzewo decyzyjne i macierz wypłat-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Adam Biela
 • Psychologia organizacji i zarzdzania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1344

1.1.Drzewo decyzyjne Poszerzają macierz wypłat o kolejność decyzji, Pozwalają rozważyć ciąg alternatywnych wariantów decyzyjnych. Nadają się one jednak najlepiej wtedy, gdy trzeba kolejno podjąć szereg różnych decyzji i kiedy procesy są sk...

Polityka personalna-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Adam Biela
 • Psychologia organizacji i zarzdzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

Polityka personalna Psychologia różnic indywidualnych zajmuje się badaniem indywidualnych możliwości (osobno) człowieka. W ewangelii to możliwości zostały nazwane talentami. W psyc...