Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 77

Organizacja w otoczeniu-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 406

Temat: Organizacja w otoczeniu Pojęcie i struktura otoczenia organizacji Relacje organizacji z wybranymi składnikami jej otoczenia Cechy otoczenia organizacji Zmiany zachodzące w otoczeniu organizacji 1. Organizację w kontekście otoczenia rozumie się jako instytucję czyli organizm złożony ze ści...

Podejmowanie decyzji-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 91
Wyświetleń: 476

Temat: Podejmowanie decyzji Istota podejmowania decyzji Wymagania stawiane decyzjom Sposoby podejmowania decyzji Proces podejmowania decyzji Czynniki kształtujące zachowania osoby podejmującej decyzję Bariery utrudniające obiektywizm i racjonalność decyzji Błędy popełniane w procesach decyzyjn...

Podstawowe szkoły zarządzania i ich przedstawiciele-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 455

Prekursorem teorii zarządzania był Henry Ford, ze swoim Modelem T. Przy wytworzeniu tego samochodu Ford kładł nacisk na wydajność, mechanizację i rozłożeniu wszystkiego na możliwie najmnie...

Proces planowania-opracowanie - Szkoła ilościowa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 854

Podstawy zarządzania Szkoła ilościowa Stosuje techniki ilościowe Wykorzystywana w procesach podejmowania decyzji Szkoła ilościowa obejmuje : Ilościową teorię zarządzania - podejście koncentrujące się na opracowaniu metod matematycznych Zarządzanie operacyjne - techniki, które zajmują się wspoma...

Przywództwo i motywowanie-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

Przywództwo, formy władzy .PRZYWÓDZTWO:JAKO PROCES: wykorzystuje nie polegające na przymusie wpływy do kształtowania celów grupy lub organizacji, motywowania zachowań nastawionych na osiągnięcie tych celów oraz pomaganiu w określaniu kultury grupy lub organizacji.JAKO WŁAŚCIWOŚĆ: zestaw cech przypi...

Struktura zarządzania-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 378

Temat: Struktura zarządzania Szczeble i obszary zarządzania Role zarządzających Umiejętności zarządzających 1. Szczebel zarządzania- poziom, na którym realizowany jest proces zarządzania. Wyróżnia się 3 szczeble zarządzania: Najwyższy Średni Najniższy Szczebel najwyższy zajmują osoby, którym ...

Czym jest zarządzanie przez cele-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 371

Czym jest zarządzanie przez cele? ZPC jako koncepcja zarządzania została po raz pierwszy opisana w 1954 r. w książce „The Practice of Management” autorstwa Petera F. Druckera. Pisał on w niej, iż "skuteczne zarządzanie musi kierować wizję i wysiłek całej kadry kierowniczej ku wspólnemu celowi&...

Elementy organizacji- ludzkie, technologie, procesy

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 147
Wyświetleń: 518

Temat: Elementy organizacji - ludzkie, technologie, procesy. Definicyjne ujęcia terminu organizacja Części składowe organizacji Funkcje Cechy 1. Organizacja - może być używana w 3 znaczeniach: Czynnościowym - procesy organizowania, które stanowią rodzaj działania zorganizowanego, skierowanego ...

Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1022

Temat: Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania Pojęcie i przedmiot etyki i etyki biznesu Struktura etyki biznesu i postawy menedżerów wobec niej Przeszkody w stosowaniu etyki biznesu i jej szanse w polskich organizacjach Pojęcie kultury organizacyjnej i jej struktura Kultura jako wyznacznik st...

Istota pracy kierowniczej-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2716

Temat: Istota pracy kierowniczej Pojęcie kierowania i warunki jego efektywności Składniki kierowania Pojęcie i rola stylu kierowania Rodzaje stylów kierowania i ich cechy Czynniki kształtujące wybór stylu kierowania 1. Sztuka mobilizowania i pobudzania energii i inteligencji wszystkich przyczy...