Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 65

Wprowadzenie do Prawa Kanonicznego

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo kanoniczne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1092

Spis treści Wprowadzenie do nauki prawa kanonicznego Nazwa «prawo kanoniczne» pochodzi od podstawowej jednostki redakcyjnej kościelnych aktów prawnych - kanonu. Pierwotnie to właśnie zbiory kanonów (canones) tworzyły prawo kanoniczne - choć były i są stosowane również inne formy redakcji przepisów...

Handel zagraniczny - podstawowe pojecia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Handel międzynarodowy
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3528

Wykład 1 HANDEL ZAGRANICZNY - PODSTAWOWE POJĘCIA Handel zagraniczny jest to odpłatna wymiana towarów podmiotów gospodarczych danego kraju z podmiotami zagranicznymi. Pojęcie „handel zagraniczny” obejmuje wszystkie rodzaje działalności związane z utrzymaniem stosunków gospodarczych z zagranicą.. H...

Odpowiedzialność członka Rady Ministrów- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

Odpowiedzialność członka Rady Ministrów Członek Rady Ministrów reprezentuje w swoich wystąpieniach stanowisko zgodne z ustaleniami przyjętymi przez Radę Ministrów. Ponadto realizuje politykę ustaloną przez Rząd. W tym celu: współdziała z innymi członkami Rady Ministrów nadzoruje działalność teren...

Sztuka społeczeństw pierwotnych - czyli skrypt na egzamin z pierwotnia...

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Ryszarda Bulas
 • Biologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3003

w notatce znajdują się informacje takie jak: charakterystyka wenus paleolitycznych, cechy sztuki paleolitycznej, metody badań sztuki paleolitycznej, kultury neolityczne. Notatka zawiera również zagadnienia takie jak: typy konstrukcji megalitycznych, rzeźba epoki megalitycznej,

Środowisko geograficzne, a zjawiska polityczne i ekonomiczne. Wzajemne...

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1827

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Zespół elementów przyrody otaczających człowieka, ale już przez niego w różnym stopniu przekształconych. W szerokim rozumieniu pojęcia do środowiska geograficznego są zaliczane również elementy wytwórczości człowieka, a więc cała technosfera. Zjaw...

Zasady prawa cywilnego

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 483

Notatka porusza między innymi zgadanienia takie jak: Autonomi woli, ochrony osoby ludzkiej, ochrony dobrej wiary, dziedziczenia, odpowiedzialności za długi, odpowiedzialność majątkowa, odpowiedzialność za szkodę, do praw rzeczowych zalicza się...; prawo o zobowiązaniach, prawo spadkowe, prawo rodzin...

Sponsoring jako instrument reklamy

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Promocja i reklama
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385

Notatka porusza miedzy innymi zgadanienia takie jak: Uwzględniając standardy unijne U.R.T.V. – definiuje sponsorowanie jako : bezpośrednie lub pośrednie finansowanie lub współfinansowanie tworzenia lub rozpowszechniania audycji lub innych przekazów przez przez osoby nie będące nadawcą lub producen...

Aktywa obrotowe- wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 679

WYKŁAD III- 27.03.2011 Do aktywów obrotowych przedsiębiorstwa (zgodnie z ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.94 r. ze zmianami) zaliczamy: Rzeczowe aktywa obrotowe (zapasy materiałów, wyrobów itp.) Finansowe aktywa obrotowe Należ...

Spowiednik - prawodawstwo wspólne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

ROZDZIAŁ III PRAWODAWSTWO WSPÓLNE KATOLICKICH KOŚCIOŁÓW WSCHODNICH Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich stanowi zbiór prawa wspólnego dla 21 katolickich Kościołów wschodnich sui iuris, które wraz z Kościołem łacińskim stanowią swoistą communio Ecclesiarum w Kościele powszechnym. Dla przedstawienia ...

Kodeks Prawa Kanonicznego i Kościoły wschodnie - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1078

ks. Leszek Adamowicz, KUL Kodeks Prawa Kanonicznego i Kościoły wschodnie. Refleksje nad systemem prawnym Kościoła katolickiego. W konstytucji apostolskiej „Sacrae disciplinae leges” Jan Paweł II zawarł m.in. następujące stwierdzenie: „princeps legum ecclesiasticarum Corpus pro Ecclesia latina ...